NOVICE

Doc. dr. Aleš Zamuda, prejemnik nagrade "Danubius Young Scientist Award" za Slovenijo v letu 2016.

Doc. dr. Aleš Zamuda, prejemnik nagrade "Danubius Young Scientist Award" za Slovenijo v letu 2016.

Iskrene čestitke doc. dr. Alešu Zamudi, letošnjemu prejemniku nagrade "Danubius Young Scientist Award" za Slovenijo.

Omenjeno nagrado so avstrijsko zvezno Ministrstvo za znanost, raziskovanje in ekonomijo (BMWFW) in Inštitut za podonavsko regijo in centralno Evropo (IDM) zasnovali leta 2011 z namenom počastiti posameznike z izjemnimi dosežki, znanstvenimi rezultati in produkcijo v povezavi s podonavsko regijo, ki jo zajemajo naslednje države: Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Madžarska, Moldavija, Črna gora, Srbija, Slovaška, Slovenija, Romunija in Ukrajina. Nagrada je vsako leto podeljena 14. mladim znanstvenikom, vsakemu iz ene države, ki je del strategije EU za Podonavje.

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Natečaj za najboljše raziskovalne dosežke študentov

Natečaj za najboljše raziskovalne dosežke študentov

Senat FERI enkrat letno razpiše natečaj za najboljše raziskovalne dosežke študentov in določi seznam ocenjevalcev iz posameznih inštitutov. Na natečaj se lahko prijavijo študenti ali skupine študentov, ki so vpisani na FERI oziroma so diplomirali v času enega leta pred razpisom natečaja. Natečaj je odprt do 30.9.2016. Več informacij se nahaja v prilogah.

Poletna šola računalništva za osnovnošolce in srednješolce 2016

Poletna šola računalništva za osnovnošolce in srednješolce 2016

Inštitut za računalništvo organizira Poletno šolo računalništva za osnovnošolce in srednješolce.
Izvedli bomo naslednje delavnice:

  • Pingvinček (junij 2016)
  • Računalniška grafika z OpenGL (junij 2016)
  • Sintetizator zvoka (avgust 2016)
  • Android-ek (avgust 2016)
  • Mobilne spretnosti (avgust 2016)
  • Svetovni splet (avgust 2016)