NOVICE

red. prof. dr. Aleš Holobar je prejel Nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

red. prof. dr. Aleš Holobar je prejel Nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

Ob Rektorjevem dnevu, 27. 1. 2020, je red. prof. dr. Aleš Holobar prejel Nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo. Dr. Holobar je raziskovalno aktiven na področju digitalne obdelave signalov, zlasti na področju analize biomedicinskih signalov. V zadnjih petih letih je objavil 34 člankov v revijah s faktorjem vpliva JCR in tri poglavja v monografski publikaciji ter vodil en EU ter dva domača temeljna raziskovalna projekta. S svojim znanstvenoraziskovalnim ter vzgojno-izobraževalnim delom tako pomembno prispeva k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru.

doc. dr. Matej Črepinšek je prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

doc. dr. Matej Črepinšek je prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

Ob Rektorjevem dnevu, 27. 1. 2020, je doc. dr. Matej Črepinšek prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo. Doc. dr. Matej Črepinšek pa je raziskovalno aktiven na področju evolucijskega računanja in domensko-specifičnih jezikov. V obdobju 2014-2019 je v soavtorstvu objavil 7 A1 člankov, 2 A2 članka in 1 A4 članek (A''=130.21, A'=304.96, A1/2=328.91). Njegovo raziskovalno delo je zelo odmevno. Število čistih citatov v zadnjih desetih letih znaša 1055 citatov. S svojim znanstvenoraziskovalnem ter vzgojno-izobraževalnem delu tako pomembneje prispeva k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru.

Mladi raziskovalec Žiga Leber je prejel Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji

Mladi raziskovalec Žiga Leber je prejel Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji

Ob Rektorjevem dnevu, 27. 1. 2020, je mladi raziskovalec Žiga Leber prejel Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji. Žiga je z najvišjimi ocenami končal magistrski študijski program "Računalništvo in informacijske tehnologije" (UM FERI) in se vpisal na doktroski program "Računalništvo in informatika". Raziskovalno je aktiven na področju programskih jezikov.

Predstavitev 11. generacije študentskih projektov študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije (R-IT)

Vljudno vabljeni na predstavitev 11. generacije študentskih projektov v okviru študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije (R-IT) na UM FERI, ki bo v sredo 29. 1. 2020 v predavalnici G2-ALFA (Koroška cesta 46, 2000 Maribor), po naslednjem razporedu:

  • 12.00 - 14.00: R-IT UN (projekti "Blockchain", "Samoletalnik" in "Pasivna plavajoča sonda")
  • 14.00 - 16.00: R-IT VS (projekta "Big Data" in "Moja mobilna aplikacija")

Da bi študente čim bolje pripravili na projektno delo v skupini, smo študijska programa 1. bolonjske stopnje zasnovali na ideji projektnega dela, kjer v okviru dveh semestrov (letni semester 2. letnika in zimski semester 3. letnika) študentje opravljajo vaje na večjem projektu. Več o študentskih projektih, ki jih izvajamo že enajsto leto, lahko preberete na spletni strani https://cs.feri.um.si/za-studente/studentski-projekti/.

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

DODATNI PROJEKT ZA ŠTUDENTE

Poleg projektov "IZGRADNJA PLATFORME BLOCKCHAIN IN NJENA UPORABA PRI RAZVOJU RAČUNALNIŠKIH IGER" in "UMETNA INTELIGENCA V AVTONOMNI VOŽNJI" bomo v študijskih letih 2019/2020 in 2020/2021 na študijskem programu RiT-UN ponudili v izvajanje dodatni projekt "PASIVNA PLAVAJOČA SONDA". Število prostih mest je omejeno. Zainteresirani študentje obeh projektov se lahko prijavijo po elektronski pošti zzz.project@um.si, in sicer najkasneje do 31. 1. 2020.