NOVICE

RAZISKOVALCI INŠTITUTA ZA RAČUNALNIŠTVO POMEMBNO PRISPEVAJO K RANGIRANJU UNIVERZE V MARIBORU

RAZISKOVALCI INŠTITUTA ZA RAČUNALNIŠTVO POMEMBNO PRISPEVAJO K RANGIRANJU UNIVERZE V MARIBORU

Mnoge rangirne lestvice univerz (npr. Webometrics - http://www.webometrics.info/en) pri razvrščanju upoštevajo citiranost v Google Scholar. Pri tem raziskovalci Inštituta za računalništvo pomembno pripevajo k dobrim uvrstitvam Univerze v Mariboru. Tako med prvimi 20 najbolj citirananimi na Univerzi v Mariboru v Google Scholar (https://scholar.google.si/citations?view_op=view_org&hl=en&org=9174394767676762358) zasledimo kar 8 raziskovalcev Inštituta za računalništvo in 13 raziskovalcev Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

POROČILO O UVAJANJU OBVEZNEGA POUKA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH

POROČILO O UVAJANJU OBVEZNEGA POUKA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH

Delovna skupina za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah (RINOS) je 29.5.2018 predala zaključno poročilo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (https://www.youtube.com/watch?v=bbJygmq8_qU). Skupina RINOS je bila ustanovljena 16.8.2016. V času delovanja je skupina pregledala poučevanje računalništva in informatike v preko 12 državah in naredila podrobnejšo analizo uvajanja obveznega pouka računalništva in informatike v štirih državah OECD. Podala je tudi predloge, kako naj Slovenija pristopi k uvajanju obveznega pouka računalništva in informatike. V skupini je uspešno deloval tudi član Inštituta za računalništvo doc. dr. Matej Črepinšek. Poročilo je dostopno na http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Aktualno/Porocilo_RINOS_30_5_18.pdf.

JOHN L. HENNESSY IN DAVID A. PATTERSON STA PREJEMNIKA TURINGOVE NAGRADE ZA LETO 2017

JOHN L. HENNESSY IN DAVID A. PATTERSON STA PREJEMNIKA TURINGOVE NAGRADE ZA LETO 2017

John L. Hennessy in David A. Patterson sta prejemnika ACM Turingove nagrade za leto 2017 za pionirsko delo pri oblikovanju in vrednotenju računalniških arhitektur s trajnim vplivom na industrijo mikroprocesorjev. Vse od leta 1966 združenje ACM (https://www.acm.org/) podeljuje Turingove nagrade za največje dosežke na področju računalništva in informatike. Z leti je ta nagrada postala najprestižnejša nagrada na tehničnem področju. Pogosto tudi imenovana kot “Nobel Prize of computing”. Kronološki seznam nagrajencev najdete na http://amturing.acm.org/byyear.cfm. Več o slovenski podružnici ACM pa na http://www.acm.si/node/1.

32. DELAVNICA ALGORITMI PO VZORIH IZ NARAVE

32. DELAVNICA ALGORITMI PO VZORIH IZ NARAVE

Inštitut za računalništvo je organiziral 32. delavnico Algoritmi po vzoru iz narave, ki je potekala 25.5.2018 na Donački gori. Program delavnice:

9.00-9.45 Aljoša Vodopija: Prilagoditev algoritma diferencialne evolucije za reševanje optimizacijskih problemov črne škatle
9.45-10.30 Nikola Ivković: Benefits of Using Quantiles for Measuring Performance of Stochastic Optimization Algorithms
10.30-11.15 Aleš Čep: Heterogeni večagentni sistem za reševanje dinamičnih optimizacijskih problemov
11.15-12.00 Rok Hribar: Evolucijski operatorji v memetskem algoritmu za problem matrične tri-faktorizacije

V kolikor bi želeli sodelovati na prihodnjih delavnicah pošljite obvestilo na marjan.mernik@um.si.

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

5. Študentska računalniška konferenca

5. Študentska računalniška konferenca

Letos organiziramo že 5. Študentsko znanstveno konferenco na prodročju računalništva in informatike. Konferenca bo potekala v sklopu multikonference Informacijska družba (IS'18), dne 9. oktobra, na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Vabimo vas, da se konference aktivno udeležite s pripravo znanstvenih prispevkov. Sprejete prispevke bomo objavili v zborniku strokovne konference v elektronski obliki (CD).

Več o konferenci in o pripravi prispevkov najdete na spletni strani http://labraj.feri.um.si/stucosrec.

POLETNA ŠOLA SYNERGY O UČINKOVITI VEČKRITERIJSKI OPTIMIZACIJI

POLETNA ŠOLA SYNERGY O UČINKOVITI VEČKRITERIJSKI OPTIMIZACIJI

Institut "Jožef Stefan" v sodelovanju s partnerji v projektu H2020 SYNERGY organizira "Poletno šolo o učinkoviti večkriterijski optimizaciji", ki bo potekala od 27. do 31. avgusta 2018 v Ljubljani. Poletna šola bo med drugim nudila visokostrokovna predavanja s področja večkriterijske optimizacije, paralelizacije in nadomestnih modelov ter skupinsko delo z možnostjo reševanja praktičnih večkriterijskih optimizacijskih problemov.

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest. Šola bo potekala v angleškem jeziku. Več podrobnosti in prijave na http://summerschool.synergy-twinning.eu/