NOVICE

Univerza v Mariboru pri QS World University Rankings by Subject najboljša pri računalništvu in informatiki (551-600)

QS World University Rankings je Univerzo v Mariboru na področju računalništva in informatike uvrstil na seznam najboljših visokošolskih institucij, in sicer na mesta od 551 do 600. QS World University Ranking vsako leto izvede mednarodno anketo Academic and Employer Reputation Survey s katero zbira podatke o ugledu visokošolske institucije pri delodajalcih in zaposlenih na univerzah ter drugih institucijah, povezanih z visokim šolstvom. V obdobju od 2015 do 2019 je v anketi QS sodelovalo 94.000 anketirancev iz akademskega okolja in 44.000 delodajalcev. Na mednarodno lestvico QS Rankings by Subject se je letos uvrstilo 1.368 univerz iz 137 držav. Univerza v Mariboru je bila vključena v ocenjevanje na 32 študijskih področjih in je zbrala dovolj točk za uvrstitev med najboljše visokošolske institucije pri matematiki ter računalništvu in informatiki.

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Vmesni izpiti

Dragi študentje!

Po tehtnem premisleku smo se na Inštitutu za računalništvo odločili, da vam tudi v teh izrednih razmerah omogočimo opravljanje sprotnih preverjanj in ocenjevanja znanj v obliki testov/kolokvijev. Slednji bodo organizirani v dveh delih, in sicer v tednu od 11. do 15. maja (prvi test/kolokvij) ter v tednu od 1. do 5. junija 2020 (drugi test/kolokvij). Natančnejša navodila o načinu izvedbe testov/kolokvijev pri posameznem predmetu vam bodo posredovali oziroma na elektronskih platformah objavili predavatelji. Prav tako bodo predavatelji v naslednjih dneh objavili seznam snovi, ki bo predmet preverjanja v prvem testu/kolokviju (v tednu od 11. do 15. maja).

Razporede preverjanj pri posameznih predmetih še usklajujemo in jih bomo v začetku naslednjega tedna objavili na spletni strani Inštituta (https://cs.feri.um.si/za-studente/vmesni-izpiti/).

Upamo, da boste to možnost sprotnega preverjanja znanj izkoristili v največji možni meri!

Lep pozdrav,

Aleš Holobar, predstojnik Inštituta za računalništvo