NOVICE

Sodelovanje na dogodku BEST Maribor (maj 2024)

Sodelovanje na dogodku BEST Maribor (maj 2024)

V sodelovanju s študentskim društvom BEST Maribor so člani Inštituta za računalništvo (Mladen Borovič, Milan Zorman in Mitja Žalik) izvedli več predavanj in delavnic v sklopu mednarodnega dogodka "AI-rates of the Code-ibbean: Unraveling AI's Hidden Treasures", ki so se ga udeležili študentje iz več evropskih držav. Člani Inštituta za računalništvo so izvedli naslednja izobraževanja:

Mladen Borovič:

  • Effective prompt engineering for modern chatbots
  • Recommendation algorithms in popular applications
  • Ethics in development and use of artificial intelligence


Milan Zorman:

  • Machine learning and knowledge discovery
  • Assesment of classification performance
  • Decision trees


Mitja Žalik:

  • Building AI models for optical character recognition
  • Geospatial intelligence and its applications

Nekaj utrinkov s predavanj si lahko ogledate na spodnjih slikah.

Poletna šola o Hibridnih nevronskih vmesnikih (HNI2024), Maribor, 8. – 12. Julij 2024

Poletna šola o Hibridnih nevronskih vmesnikih (HNI2024), Maribor, 8. – 12. Julij 2024

V okviru evropskega projekta HybridNeuro - Hibridna nevroznanost, ki temelji na cerebralnih in mišičnih informacijah za motorično rehabilitacijo in živčnomišična obolenja, bodo zaposleni v Laboratoriju za sistemsko programsko opremo na UM FERI, pod vodstvom in koordinatorstvom prof. dr. Aleša Holobarja, skupaj s strokovnjaki iz partnerskih univerz Imperial College London, Universitat Politècnica de Catalunya in Chalmers University of Technology ter gostujočimi predavatelji iz Loughborough University, VB, in Znanstveno-Raziskovalnega Središča, Koper, organizirali poletno šolo z naslovom Hibridni nevronski vmesniki, ki bo potekala v živo (UM FERI, predavalnica G2-Alfa, Koroška cesta 46, Maribor) in oddaljeno preko spleta, in sicer med 08. in 12. julijem 2024.

Inštitut za računalništvo UM FERI ponovno prejel Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju

Inštitut za računalništvo UM FERI ponovno prejel Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju

27. maja 2024 je v organizaciji Slovenske znanstvene fundacije potekala slavnostna podelitev priznanj Prometej znanosti. Inštitut za računalništvo UM FERI je že tretjič v zadnjih osmih letih prejel priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju. Že vrsto let skrbimo za promocijo računalništva in informacijskih tehnologij v širšem družbenem okolju. V letih 2021-2023 smo kljub pandemiji COViD izvedeli več kot 70 izobraževalnih dogodkov. Mednje sodijo strokovne ekskurzije za študente, javne predstavitve študentskih projektov, številne delavnice za srednje in osnovne šole, poletne šole Akademije FERI, javni posveti, predstavitve na festivalih in sejmih, gostovanja v medijih, strokovne delavnice in mnogi drugi dogodki. Priznanje je v imenu Inštituta za računalništvo prevzel predstojnik red. prof. dr. Aleš Holobar.

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Ni aktualnih objav