NOVICE

Hack4Health

Hack4Health

Aprila je bil na spletni platformi Openup.Education izveden mednarodni hekaton Hack4Health s sodelujočimi iz šestih držav - Madžarske, Avstrije, Nemčije, Poljske, Italije in Slovenije. 91 študentov vseh treh študijskih stopenj je bilo razdeljenih v 18 ekip, ki so se pomerile v zasnovi idej za reševanje zdravstvenih izzivov s pomočjo računalniških in informacijskih rešitev.

Z Univerze v Mariboru je sodelovalo 13 študentov: trije študenti doktorskega študija na Medicinski fakulteti, sedem študentov iz 1. letnika magistrskega študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije in trije študenti iz 3. letnika univerzitetnega študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije.

Kar trije so se uvrstili na stopničke! 1. mesto je dosegla skupina 'Covid19 Traveller APP', v kateri sta sodelovala Lina Zorman (3. letnik UN R-IT) in Jesus Manuel Palomo Vega (ERASMUS+, 1. letnik MAG R-IT), 3. mesto pa je dosegla skupina 'Team Wanderful', v kateri je sodeloval Jakob Fras (3. letnik UN R-IT).

Spletna stran tekomvanja: https://hack4health.openup.education/welcome

Čestitamo!

Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, z natečajem izpostavlja zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Prejemnik naziva NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI za leto 2020 je postal naš mladi raziskovalec Matej Kramberger, ki je bil imenovan na predlog Občine Črna na Koroškem.

Matej Kramberger je mladi raziskovalec v Laboratoriju za sistemsko programsko opremo na Inštitutu za računalništvu UM FERI. Kljub svoji mladosti je dolgoletni član Prostovoljnega gasilskega društva Črna na Koroškem. V okviru svojega dolgoletnega prostovoljskega delovanja je opravljal različne organizacijske funkcije ter pridobil čine in odlikovanja, ki so odraz njegovega aktivnega in požrtvovalnega prostovoljskega dela v PGD Črna na Koroškem. Njegovo prostovoljsko delo v društvu pomeni izreden doprinos za gasilstvo v kraju - Matej delo opravlja z največjim veseljem in zadovoljstvom. Od leta 2019 je tudi član Štaba civilne zaščite Občine Črna na Koroškem. V boju z epidemijo je odigral zelo pomembno vlogo, ni je bilo naloge, ki je ne bi opravil v dobrobit in korist vseh občanov. Bil je organizator, koordinator, povezovalec, distributer, informator in poročevalec. Sodeloval je pri oblikovanju delovne skupine za načrtovanje aktivnosti, skrbel je za sodelovanje z organizacijami in posamezniki, prevzel je vso logistiko prevozov in aktiviral prostovoljce za pomoč ter organiziral njihovo delo. Sodeloval je tudi pri razkuževanju bivalnega prostora za nastanitev uporabnikov CUDV Črna, zagotavljal nabavo zaščitnih sredstev, s svojim osebnim avtomobilom dostavljal pakete s hrano in zdravila sokrajanom, sprejemal klice občanov, jim nudil pomoč, komuniciral z mediji, izdeloval in delil letake ter bil vedno na voljo ljudem v stiski. Njegova nesebična pripravljenost pomagati drugim se je izkazala tudi s stalno 24 urno dosegljivostjo na telefonu za informiranje in svetovanje občanom. Opravil je več kot 1.800 ur prostovoljskega dela. Je človek, na katerega se lahko vedno zaneseš, ga pokličeš, ko potrebuješ pomoč in vedno ti bo s svojimi dejanji pokazal, da obstajajo rešitve in poti k boljšemu življenju. S svojim zgledom krepi duh prostovoljstva med ljudmi in na ta način krepi vrednote prostovoljstva, ki so v občini tudi po njegovi zaslugi zelo cenjene in prepoznavne.

Iskreno čestitamo!

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Študentska znanstvena konferenca StuCosRec'21

Študentska znanstvena konferenca StuCosRec'21

Letos organiziramo že 7. študentsko znanstveno konferenco StuCosRec na področju računalništva in informatike. Konferenca bo potekala 14. septembra na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Študente vabimo, da se konference aktivno udeležijo s pripravo znanstvenih prispevkov. Sprejete prispevke bomo v elektronski obliki objavili v zborniku konference. Več o konferenci in o pripravi prispevkov najdete na spletni strani https://stucosrec.feri.um.si/2021.

S spoštovanjem,

Organizacijski odbor konference StuCosRec 2021 in Študentska sekcija ACM Slovenija