O inštitutu

Inštitut za računalništvo je bil ustanovljen leta 1993 kot naslednik Katedre za računalništvo, ki je bila ustanovljena leta 1980, ko smo v študijski program Elektrotehnika vpeljali izbirni modul Računalništvo in informatika. Uspešno smo opravljali strokovne in raziskovalne naloge ter k sodelovanju privabljali vse več mladih znanstvenikov. Svetovni razvoj računalništva pa je narekoval potrebo po lastnem študijskem programu. V študijskem letu 1984/85 smo tako pričeli z izvajanjem 8-semestrskega študijskega programa Računalništvo in informatika, ki se je leta 1993 preoblikoval v 9-semestrski študij. V študijskem letu 2007/08 smo študijske programe temeljito prenovili v skladu z bolonjskimi smernicami. Hiter razvoj računalniške stroke tako uspešno prenašamo na študente. V 35 letih smo prerasli v največji inštitut na UM FERI z odličnimi raziskovalnimi rezultati. Na začetku je bilo zelo težko, uspeh je bila že konferenčna objava, danes pa objavljamo v najuglednejših znanstvenih revijah, smo recenzenti in uredniki revij ter izvajamo raziskave domačih in tujih financerjev.

Predstojniki Inštituta za računalništvo

  • prof. dr. Viljem Žumer 1993 – 2010
  • prof. dr. Nikola Guid 2010 – 2015
  • prof. dr. Marjan Mernik 2015 – 2019
  • prof. dr. Aleš Holobar 2019 –