Novice

Novice 1 do 20 od 184

Mednarodna študentska konferenca StuCoSReC '21

Datum objave: 16. september 2021 | Datum poteka: 15. oktober 2021

Po enoletnem premoru smo na področju računalništva in informatike zopet organizirali mednarodno študentsko konferenco StuCoSReC, ki poteka v sodelovanju treh največjih slovenskih računalniškiih fakultet: FERI, FRI in FAMNIT. Letos smo pod pokroviteljstvom Inštituta za računalništva in UM FERI, konferenco izvedli že sedmič. Potekala je 14. 9. 2021 v prostorih UM FERI. Za oddaljene udeležence smo zagotovili tudi hibridno izvedbo preko sistema MS Teams. Na konferenci, ki je bila za udeležence brezplačna, so slovenski in mednarodni študentje predstavili 16 prispevkov. Nekaj utrinkov s konference predstavljamo v priloženih fotografijah. Več informacij o konferenci, skupaj z izdanim zbornikom, lahko najdete na spletnih straneh konference https://stucosrec.feri.um.si/2021/index.html?page=home.

Poletne počitniške šole za osnovnošolce in srednješolce

Datum objave: 1. september 2021 | Datum poteka: 30. september 2021

Tudi letos je Inštitut za računalništvo pod okriljem Akademije FERI organiziral poletne počitniške šole za osnovnošolce in srednješolce. Počitniške šole so potekale med 25. in 27. avgustom 2021. Udeležba na delavnicah je bila brezplačna, udeleženci pa so pokazali veliko zanimanje za predstavljene tematike s področja računalništva. Poletne počitniške šole sta finančno podprli podjetji XLAB in Endava.

Nekaj utrinkov z delavnic si lahko ogledate na priloženih fotografijah. Več informacij o posamezni delavnici najdete na spodnjih povezavah.

Virtualna predstavitev hibridnih električnih letalskih pogonov, razvitih v okviru projekta MAHEPA na letalskem mitingu AEROS 2021

Datum objave: 20. avgust 2021 | Datum poteka: 15. september 2021

Novica je potekla!

V nedeljo, 15. 8. 2021 je v letalskem centru Skoke pri Mariboru potekal letalski miting AEROS 2021, kjer so bili med razstavljavci tudi člani Inštituta za računalništvo z virtualno predstavitvijo hibridnih električnih letalskih pogonov, razvitih v okviru evropskega projekta MAHEPA. Predstavitev je zajemala holografsko predstavitev letal Panthera in HY4 s hibridnima pogonoma, interaktivno predstavitev hibridnega pogona letala Panthera na očalih HoloLens ter predstavitev raziskovalnih rezultatov in samega projekta MAHEPA na mobilnih napravah s sistemom Android, krmiljenih s QR kodami. Vse tri predstavitve so bile razvite na Inštitutu za računalništvo in so pritegnile veliko pozornost obiskovalcev mitinga.

Doc. dr. Tomaž Kosar je prejel priznanje za somentorstvo pri raziskovalni nalogi

Datum objave: 2. julij 2021 | Datum poteka: 20. avgust 2021

Novica je potekla!

Doc. dr. Tomaž Kosar je prejel zlato priznanje na 55. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2021 za somentorstvo Zarji Kosar pri raziskovalni nalogi s področja računalništva ali telekomunikacij z naslovom "Moj prispevek k ohranjanju narave: zmanjševanje ogljičnega odtisa z uporabe mobilne aplikacije". Dogodek je potekal v organizaciji Zveze za tehnično kulturo mladih (ZOTKS). Čestitamo!

Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju

Datum objave: 29. junij 2021 | Datum poteka: 31. avgust 2021

Novica je potekla!

22. junija 2021 je v organizaciji Slovenske znanstvene fundacije potekala slavnostna podelitev priznanj Prometej znanosti. Inštitut za računalništvo UM FERI je že drugič v petih letih prejel priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju. Že vrsto let skrbimo za promocijo računalništva in informacijskih tehnologij v širšem družbenem okolju. V letih 2018-2020 smo izvedeli več kot 115 izobraževalnih dogodkov. Mednje sodijo strokovne ekskurzije za študente, javne predstavitve študentskih projektov, številne delavnice za srednje in osnovne šole, poletne šole Akademije FERI, javni posveti, predstavitve na festivalih in sejmih, gostovanja v medijih, strokovne delavnice in mnogi drugi dogodki. Priznanje je v imenu Inštituta za računalništvo prevzel predstojnik red. prof. dr. Aleš Holobar.

Potekale so sobotne delavnice Akademije FERI

Datum objave: 11. junij 2021 | Datum poteka: 30. julij 2021

Novica je potekla!

Med 8. majem in 5. junijem smo v okviru Akademije FERI izvedli serijo sobotnih delavnic za dijake in dijakinje. Aktivnosti se je udeležilo 11 dijakov in dijakinj iz vzhodne kohezijske regije.

Prve tri delavnice so potekale na daljavo, zadnji dve pa na fakulteti.

Na delavnici »Je že čas za novi splet? Gemini!« so po spoznavanju teoretičnih pojmov in zgodovine razvoja spleta, udeleženci izdelali svoj strežnik in brskalnik za Gemini. Za implementacijo so uporabili programski jezik Python. Sodelujoči dijaki so se naučili osnov omrežnega in asinhronega programiranja.

Na delavnici »Učinkovito računanje« so v teoretičnem delu udeleženci spoznali primere učinkovitega računanja nad vektorji in matrikami. Pri praktičnem delu so dijaki implementirali določene operacije nad vektorji in matrikami, pri čemer so uporabili programska jezika C++ in Python z različnimi pristopi. Za vsak implementiran program so merili čas izvajanja in dosežene rezultate primerjali med seboj.

V uvodu delavnice »Umetna inteligenca - ozadje tehnologije, ki spreminja svet« je bilo dijakom predstavljeno teoretično ozadje in koncepti delovanja nekaterih tehnologij, ki so v zadnjem času zaznamovale področje umetne inteligence. V praktičnem delu so udeleženci spoznali nekatere aplikacije in tehnike obogatene resničnosti, ki uporabljajo metode strojnega učenja za to, da se zavedajo svoje okolice.

Na delavnici »Kvantno biti ali ne biti? Uvod v kvantno razmišljanje in računalništvo« so s preprostimi besedami najprej prediskutirali osnovne principe kvantne mehanike, ki jih izkoriščajo kvantni računalniki. Pogovarjali so se tudi o tem, kako bi lahko, in kako verjetno tudi bomo, te principe v prihodnosti izkoristili za razvoj novih postopkov in rešitev, ki bodo temeljito spremenili delovanje človeške družbe. Praktični del delavnice je potekal s pomočjo prostodostopnih simulatorjev kvantnih računalnikov - na njem so udeleženci primerjali zasnove klasičnih in kvantnih algoritmov.

Na delavnici »Kako iz besedila pridobiti znanje, ki ga razume računalnik, da lahko odgovarja na vprašanja« so se udeleženci najprej spoznali z osnovami procesiranja besedil v naravnem jeziku in z nekaterimi aplikacijami iz področja procesiranja naravnega jezika. V praktičnem delu so spoznali kako iz besedil pridobiti znanje, ki ga uporablja virtualni pomočnik za odgovarjanje na vprašanja.

Projekt RaST financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POLETNA ŠOLA RAČUNALNIŠTVA - 25. 8. 2021 - 27 .8. 2021

Datum objave: 3. junij 2021 | Datum poteka: 27. avgust 2021

Novica je potekla!

Že šesto leto zapored Inštitut za računalništvo organizira Poletno šolo računalništva.
Od 25.8.2021 pa do 27.8.2021 bodo potekale naslednje delavnice:

  • Programiranje v bločnih in tekstovnih jezikih za OŠ
  • Programiranje za dekleta,
  • Zakaj Linux v računalništvu?
  • Razvoj interaktivne spletne aplikacije
  • Z umetno inteligenco razpoznavamo slike.

Več informacij na: https://cs.feri.um.si/poletna-sola/poletna-sola-racunalnistva-2021

Poletne šole sta finančno podprli podjetji XLAB in Endava.

Hack4Health

Datum objave: 26. maj 2021 | Datum poteka: 26. junij 2021

Novica je potekla!

Aprila je bil na spletni platformi Openup.Education izveden mednarodni hekaton Hack4Health s sodelujočimi iz šestih držav - Madžarske, Avstrije, Nemčije, Poljske, Italije in Slovenije. 91 študentov vseh treh študijskih stopenj je bilo razdeljenih v 18 ekip, ki so se pomerile v zasnovi idej za reševanje zdravstvenih izzivov s pomočjo računalniških in informacijskih rešitev.

Z Univerze v Mariboru je sodelovalo 13 študentov: trije študenti doktorskega študija na Medicinski fakulteti, sedem študentov iz 1. letnika magistrskega študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije in trije študenti iz 3. letnika univerzitetnega študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije.

Kar trije so se uvrstili na stopničke! 1. mesto je dosegla skupina 'Covid19 Traveller APP', v kateri sta sodelovala Lina Zorman (3. letnik UN R-IT) in Jesus Manuel Palomo Vega (ERASMUS+, 1. letnik MAG R-IT), 3. mesto pa je dosegla skupina 'Team Wanderful', v kateri je sodeloval Jakob Fras (3. letnik UN R-IT).

Spletna stran tekomvanja: https://hack4health.openup.education/welcome

Čestitamo!

Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi

Datum objave: 20. maj 2021 | Datum poteka: 24. junij 2021

Novica je potekla!

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, z natečajem izpostavlja zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Prejemnik naziva NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI za leto 2020 je postal naš mladi raziskovalec Matej Kramberger, ki je bil imenovan na predlog Občine Črna na Koroškem.

Matej Kramberger je mladi raziskovalec v Laboratoriju za sistemsko programsko opremo na Inštitutu za računalništvu UM FERI. Kljub svoji mladosti je dolgoletni član Prostovoljnega gasilskega društva Črna na Koroškem. V okviru svojega dolgoletnega prostovoljskega delovanja je opravljal različne organizacijske funkcije ter pridobil čine in odlikovanja, ki so odraz njegovega aktivnega in požrtvovalnega prostovoljskega dela v PGD Črna na Koroškem. Njegovo prostovoljsko delo v društvu pomeni izreden doprinos za gasilstvo v kraju - Matej delo opravlja z največjim veseljem in zadovoljstvom. Od leta 2019 je tudi član Štaba civilne zaščite Občine Črna na Koroškem. V boju z epidemijo je odigral zelo pomembno vlogo, ni je bilo naloge, ki je ne bi opravil v dobrobit in korist vseh občanov. Bil je organizator, koordinator, povezovalec, distributer, informator in poročevalec. Sodeloval je pri oblikovanju delovne skupine za načrtovanje aktivnosti, skrbel je za sodelovanje z organizacijami in posamezniki, prevzel je vso logistiko prevozov in aktiviral prostovoljce za pomoč ter organiziral njihovo delo. Sodeloval je tudi pri razkuževanju bivalnega prostora za nastanitev uporabnikov CUDV Črna, zagotavljal nabavo zaščitnih sredstev, s svojim osebnim avtomobilom dostavljal pakete s hrano in zdravila sokrajanom, sprejemal klice občanov, jim nudil pomoč, komuniciral z mediji, izdeloval in delil letake ter bil vedno na voljo ljudem v stiski. Njegova nesebična pripravljenost pomagati drugim se je izkazala tudi s stalno 24 urno dosegljivostjo na telefonu za informiranje in svetovanje občanom. Opravil je več kot 1.800 ur prostovoljskega dela. Je človek, na katerega se lahko vedno zaneseš, ga pokličeš, ko potrebuješ pomoč in vedno ti bo s svojimi dejanji pokazal, da obstajajo rešitve in poti k boljšemu življenju. S svojim zgledom krepi duh prostovoljstva med ljudmi in na ta način krepi vrednote prostovoljstva, ki so v občini tudi po njegovi zaslugi zelo cenjene in prepoznavne.

Iskreno čestitamo!

PREDAVANJE STROKOVNJAKOV IZ GOSPODARSTVA

Datum objave: 15. marec 2021 | Datum poteka: 27. marec 2021

Novica je potekla!

V sredo 24. 3. 2021 ob 8 uri na Inštitutu za računalništvo v sklopu predavanj strokovnjakov iz gospodarstva v sodelovanju s podjetjem 3fs organiziramo Webinar "From development to production - 3fs way". Dogodku se pridružite s klikom na povezavo https://meet.google.com/csh-zddy-udj

3fs je svetovalno podjetje, s sedežem v Kranju in Mariboru, ki se ukvarja z razvojem naprednih digitalnih rešitev za mednarodne korporacije. V sklopu predavanja nam bo David Kuridža (CTO) predstavil potek razvoja programske opreme v podjetju 3fs. Pogledali bomo pot kode, ki se začne v lokalnem razvojnem okolju, nadaljuje v CI/CD okolju ter zaključi z namestitvijo in spremljanju v produkcijskem Kubernetes okolju. Poudarek bo na tehničnem aspektu razvoja s povratnimi zankami, vse od pisanja, dostave in testiranja kode, do spremljanja aplikacij v realnem času. Ob koncu predstavitve bo čas tudi za vaša vprašanja in pogovor.

Lepo vabljeni!

Projekt Obzorja 2020: DAPHNE

Datum objave: 10. marec 2021 | Datum poteka: 10. april 2021

Novica je potekla!

Na FERI v okviru Inštituta za računalništvo uspešno zagnali pridobljen projekt Obzorja 2020, DAPHNE - Integrated Data Analysis Pipelines for Large-Scale Data Management, HPC, and Machine Learning.

Decembra 2020 se je pod okriljem evropskega programa financiranja Obzorje 2020 uradno začel izvajati štiriletni mednarodni projekt DAPHNE, Integracija kanalov za analizo podatkov za upravljanje velikih podatkov, HPC in strojno učenje.
V okviru projekta bo potekala analitika ekstremnih razsežnosti, na področjih naravnih znanosti računalništva in informatike, kot so kvantitativna analiza, strojno učenje v okviru umetne inteligence in podatkovna analiza v okviru podatkovne znanosti. Projekt sestavlja 13 konzorcijskih partnerjev (z UM FERI kot enega od partnerjev), koordinira pa ga Know-Center GmbH (Avstrija).

UM FERI je vključena v projektno delo od upravljanja projekta, sistemske arhitekture, prevajanja in abstrakcije posebnega domenskega jezika, izvajalnega okolja in integracije, preko priprave primerov uporabe, meritvami zmogljivosti in analize do razširjanja in izkoriščanja rezultatov projekta. Nosilec dela projekta na UM FERI je izr. prof. dr. Aleš Zamuda iz Laboratorija za računalniške arhitekture in jezike na Inštitutu za računalništvo. V projektu sodelujejo tudi raziskovalci Laboratorija za programirne metodologije, Laboratorija za heterogene računalniške sisteme, Laboratorija za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedijev ter Laboratorij za sistemsko programsko opremo.

Seznam konzorcijskih partnerjev mednarodnega projekta ter opis projekta je na voljo v izjavi za javnost: https://www.know-center.tugraz.at/wp-content/uploads/2021/01/PR_DAPHNE_final.pdf

Več:

izr. prof. dr. Aleš Zamuda, 10. marec 2021

Inštitut za računalništvo že drugič v petih letih prejel priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju

Datum objave: 8. februar 2021 | Datum poteka: 31. marec 2021

Novica je potekla!

Inštitut za računalništvo, UM FERI že vrsto let skrbi za promocijo računalništva in informacijskih tehnologij v širšem družbenem okolju. Samo v letih 2018-2020 je izvedel več kot 115 izobraževalnih dogodkov. Mednje sodijo strokovne ekskurzije za študente, javne predstavitve študentskih projektov, številne delavnice za srednje in osnovne šole, poletne šole Akademije FERI, javni posveti, predstavitve na festivalih in sejmih, gostovanja v medijih, strokovne delavnice in mnogi drugi dogodki. Vse te aktivnosti je prepoznala tudi Ustanova Slovenska znanstvena fundacija in v odlični konkurenci ostalih slovenskih inštitucij Inštitut za računalništvo že drugič v petih letih nagradila s priznanjem Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju.

Vrhunska inovacija na področju dekodiranja možganskih ukazov skeletnim mišicam

Datum objave: 8. februar 2021 | Datum poteka: 31. marec 2021

Novica je potekla!

Prof. Aleš Holobar, predstojnik Inštituta za računalništvo, je 27. 1. 2021 na dogodku START:IP Matchmaking predstavil pomembno inovacijo na področju dekodiranja ukazov, s katerimi možgani upravljajo skeletne mišice. Dogodek START:IP. Matchmaking vsako leto organizira inkubator INiTS Universitäres Gründerservice Wien GmbH, ki podpira trženje zanimivih rezultatov raziskav in povezovanje ponudnikov vrhunskih tehnologij z zainteresiranimi korporacijami in vlagatelji. Prof. Holobar je predstavil računalniški algoritem, ki omogoča zelo natančno in povsem neinvazivno ocenjevanje digitalnih kod motoričnega sistema pri ljudeh. Več o predstavitvi na dogodku si lahko preberete na https://www.inits.at/en/startip_portfolio/decoding-brain-to-muscle-signals/

EU projekt STAMINA

Datum objave: 8. februar 2021 | Datum poteka: 31. marec 2021

Novica je potekla!

Septembra 2020 se je začel projekt STAMINA (https://stamina-project.eu/), pri katerem kot partner sodeluje tudi naš Inštitut. Cilj projekta je razviti inteligentno platformo za podporo odločanju za napovedovanje in upravljanje pandemije. Inštitut za računalništvo UM FERI sodeluje z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca iz Maribora pri ugotavljanju vrzeli v upravljanju s pandemijo v Sloveniji in opisu metapodatkov o pandemiji.

Donacija pametnih paketnikov Direct4.me študentom študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije (VS)

Datum objave: 1. februar 2021 | Datum poteka: 28. februar 2021

Novica je potekla!

Na predstavitvi 12. generacije študentskih projektov študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije je gospod Tadej Visinski, direktor podjetja KiviCom d.o.o., šestim članom skupin, ki so v okviru študentskega projekta razvile in implementirale nadgradnje pametnih paketnikov Direct4.me podaril pametne paketnike za njihovo domačo uporabo. Na Inštitutu za računalništvo se podjetju KiviCom d.o.o. zahvaljujemo za lepo gesto in plodno sodelovanje v preteklih in trenutnih študentskih projektih.

doc. dr. Tomaž Kosar je ob Rektorjevem dnevu 2021 prejel priznanje za izjemne uspehe, dosežke in zasluge na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem področju

Datum objave: 30. januar 2021 | Datum poteka: 28. februar 2021

Novica je potekla!

Ob Rektorjevem dnevu 2021 je priznanje za izjemne uspehe, dosežke in zasluge na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem področju je prejel doc. dr. Tomaž Kosar. Doc. dr. Tomaž Kosar raziskovalno deluje na področju domensko-specifičnih jezikov in programskega inženirstva. Njegovo raziskovalno delo je vse bolj odmevno in v letu 2019 je dobil povabilo Monash University iz Melbourna v Avstraliji za 6 mesečno raziskovalno delo kot gostujoči raziskovalec. Uspešno pridobiva tudi razvojne projekte s podjetjem DeweSoft in je zelo aktiven pri promociji tehniških poklicev.

Čestitamo!

Aljaž Jeromel je prejel Perlachovo nagrado za študijsko leto 2019/2020 za raziskovalno delo na področju tehniških ved

Datum objave: 30. januar 2021 | Datum poteka: 28. februar 2021

Novica je potekla!

Ob Rektorjevem dnevu 2021 je Perlachovo nagrado za študijsko leto 2019/2020 za raziskovalno delo na področju tehniških ved prejel Aljaž Jeromel. Aljaž Jeromel je v raziskovalnem delu predstavil novo izgubno metodo stiskanja risanih slik. Predstavljena metoda deluje v osmih korakih, od katerih so izgubni le prvi trije. Eksperimenti so pokazali, da je predstavljena metoda v povprečju vsaj štirikrat učinkovitejša od drugih metod za stiskanje risanih slik.Metoda, ki jo je razvil, je prva, ki za stiskanje homogenih območij uporablja kombinacijo verižnih kod in metod transformacij nizov, zaradi česar omogoča veliko učinkovitejše stiskanje od sorodnih metod. Je tudi prva metoda, ki dodatno stiskanje doseže z zlitjem podobnih barv za manjšo velikost barvne palete.

Čestitamo!

Ura za kodo 2020

Datum objave: 17. december 2020 | Datum poteka: 20. januar 2021

Novica je potekla!

Mariborska študentska sekcija ACM in Inštitut za računalništvo sta to leto sodelovala na dogodku Hour of Code. V sklopu tega dogodka smo izvedli dve delavnici v Osnovni šoli Rače. Prva delavnica je bila namenjena učencem razredne stopnje, kjer so učenci spoznali uporabo programa Microsoft PowerPoint 2016. Druga delavnica je bila namenjena učence predmetne stopnje, kjer so osnove programa Microsoft PowerPoint 2016 nadgradili, ter izdelali barvite predstavitve.