Novice

Novice 1 do 20 od 150

Univerza v Mariboru pri QS World University Rankings by Subject najboljša pri računalništvu in informatiki (551-600)

Datum objave: 11. marec 2020 | Datum poteka: 31. maj 2020

QS World University Rankings je Univerzo v Mariboru na področju računalništva in informatike uvrstil na seznam najboljših visokošolskih institucij, in sicer na mesta od 551 do 600. QS World University Ranking vsako leto izvede mednarodno anketo Academic and Employer Reputation Survey s katero zbira podatke o ugledu visokošolske institucije pri delodajalcih in zaposlenih na univerzah ter drugih institucijah, povezanih z visokim šolstvom. V obdobju od 2015 do 2019 je v anketi QS sodelovalo 94.000 anketirancev iz akademskega okolja in 44.000 delodajalcev. Na mednarodno lestvico QS Rankings by Subject se je letos uvrstilo 1.368 univerz iz 137 držav. Univerza v Mariboru je bila vključena v ocenjevanje na 32 študijskih področjih in je zbrala dovolj točk za uvrstitev med najboljše visokošolske institucije pri matematiki ter računalništvu in informatiki.

Inštitut za Računalništvo prireja posvet z naslovom Pomen obdelave vsakdanjih rutinsko pridobljenih podatkov iz zdravstva za pridobivanje in potrjevanje novega znanja

Datum objave: 2. marec 2020 | Datum poteka: 7. marec 2020

Novica je potekla!

KDAJ: v petek, 6. marca, od 10h do 14h
KJE: predavalnica G2-P.04

V rutinskem delu z bolnimi in zdravimi pacienti se vsakodnevno zberejo enormne količine podatkov, od katerih je večina shranjenih v digitalni obliki in nudijo veliko, a premalo izkoriščeno možnost za iskanje novega medicinskega znanja. Po drugi strani pa se v znanstvenih revijah prav tako vsakodnevno pojavljajo veliki količine novih dognanj, ki jim je težko slediti zgolj z običajnim manualnim branjem, saj se predvideva, da se bo medicinsko znanje že kmalu podvajalo vsakih nekaj mesecev. Posvet bo tako namenjen predstavitvi pomena obdelave rutinsko pridobljenih zdravstvenih podatkov na primarni ravni in rednemu spremljanju medicinske znanstvene literature, napredni analizi tako zbranih podatkov in uporabi triangulacije tekstovnega rudarjenja, bibliometrije ter tematske analize pri sintezi znanja iz znanstvene literature.

Program:

10.00: Pozdrav (prof. dr. Aleš Holobar)
10.05: Potrebe in prednosti obdelave zdravstvenih podatkov zbranih na primarnem nivoju (Doc. dr. Jernej Završnik, Izr. Prof. ddr Helena Blažun Vošner)
10.30: Maščobe v krvi kot napovednik sladkorne bolezni (Prof. dr. Marko Marhl)
11.00: Sintetična sinteza znanj iz medicinskih znanstvenih člankov (Prof. dr. Peter Kokol)
11.30: Razprava

CodeWeek - certifikat odličnosti v računalniškem opismenjevanju

Datum objave: 24. februar 2020 | Datum poteka: 31. marec 2020

Novica je potekla!

Inštitut za Računalništvo UM FERI je v letu 2019 v okviru dogodka Teden programiranja organiziral več kot 10 dogodkov in izobraževanj na šolah v okolici Maribora. Zaradi tega mu je Evropska komisija podelila certifikat odličnosti v računalniškem opismenjevanju za leto 2019. Več o dogodku Teden programiranja si lahko preberete na spletnih straneh https://codeweek.eu in https://codeweek.si.

Delavnica: Izdelava aplikacij z MIT App Inventor

Datum objave: 14. februar 2020 | Datum poteka: 14. marec 2020

Novica je potekla!

Na OŠ Slave Klavore Maribor smo v sredo, 29. januarja 2020, med 13. in 17. uro imeli delavnico, kjer smo učence osnovne šole naučili osnovnih korakov programiranja aplikacij za mobilne naprave. To smo počeli s pomočjo orodja MIT App Inventor. Poučevala sta mag. Marjan Horvat, tehnični sodelavec Laboratorija za programirne metodologije in Dragana Ostojić, študentka programa Računalništvo in informacijske tehnologije na FERI, UM.

Učenci so naredili različne aplikacije: aplikacijo za prevajanje števil v tuje jezike (italijanščino, nemščino, španščino in tudi francoščino), aplikacijo za predvajanje multimedijskih vsebin, igro z uporabo pospeškometra tablic, kalkulator likov, itd. Učenci so aktivno preživeli delavnico in se naučili veliko novega o programiranju.

Prof. Silvo Muršec je ponovno poskrbel, da smo bili na OŠ Slave Klavore Maribor toplo sprejeti in se mu ob tej priložnosti zahvaljujemo za povabilo.

Vabljeno predavanje izr. prof. P. N. Suganthan

Datum objave: 30. januar 2020 | Datum poteka: 29. februar 2020

Novica je potekla!

V ponedeljek, 27. 1. 2020 je v predavalnici G2-P.01 predavanje z naslovom "Randomization-Based Deep and Shallow Neural Networks" izvedel izr. prof. dr. Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan iz Nanyang Technological University (NTU), Singapur. Izr. prof. dr. Suganthan je novi častni doktor UM. Sodi v vrh svetovnih raziskovalcev na področju evolucijskega računanja in algoritmov z rojem delcev. Je IEEE Fellow in prejemnik več mednarodnih nagrad in priznanj. S svojimi znanstveno-raziskovalnimi dosežki je bistveno doprinesel k razvoju znanosti v mednarodnem merilu, s svojim dolgoletnim raziskovalnim sodelovanjem z UM FERI pa je pomembno prispeval k razvoju Univerze v Mariboru.

Prof. Matej Črepinšek je prejel priznanje »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju«

Datum objave: 30. januar 2020 | Datum poteka: 29. februar 2020

Novica je potekla!

Za načrtno popularizacijo pri ozaveščanju mladih o pomenu tehniških poklicev za prihodnost družbe in države je Slovenska znanstvena fundacija nagradila doc. dr. Mateja Črepinška s priznanjem »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju«. Priznanje je bilo podeljeno na slavnostni akademiji, ki je 28. januarja 2020 potekala v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije.

Doc. dr. Matej Črepinšek je od leta 2016 član strokovne skupine RINOS, ki ima namen vpeljati temeljne vsebine računalništva in informatike v učne načrte osnovnih in srednjih šol. Skupina RINOS deluje v sklopu Zavoda RS za šolstvo in je leta 2018 predala zaključno poročilo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer je pregledala poučevanje računalništva in informatike v preko 12 državah in naredila podrobnejšo analizo uvajanja obveznega pouka računalništva in informatike v štirih državah OECD. Podala je tudi predloge, kako naj Slovenija pristopi k uvajanju obveznega pouka računalništva in informatike. Doc. dr. Matej Črepinšek je nadalje aktivno vključen v pripravo raznih tekmovanj iz računalništva in informatike za osnovne in srednje šole. Tako je bil organizacijski vodja državnega tekmovanja ACM Bober na UM FERI v letu 2017 in 2019.

red. prof. dr. Aleš Holobar je prejel Nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

Datum objave: 28. januar 2020 | Datum poteka: 29. februar 2020

Novica je potekla!

Ob Rektorjevem dnevu, 27. 1. 2020, je red. prof. dr. Aleš Holobar prejel Nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo. Dr. Holobar je raziskovalno aktiven na področju digitalne obdelave signalov, zlasti na področju analize biomedicinskih signalov. V zadnjih petih letih je objavil 34 člankov v revijah s faktorjem vpliva JCR in tri poglavja v monografski publikaciji ter vodil en EU ter dva domača temeljna raziskovalna projekta. S svojim znanstvenoraziskovalnim ter vzgojno-izobraževalnim delom tako pomembno prispeva k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru.

doc. dr. Matej Črepinšek je prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo

Datum objave: 28. januar 2020 | Datum poteka: 29. februar 2020

Novica je potekla!

Ob Rektorjevem dnevu, 27. 1. 2020, je doc. dr. Matej Črepinšek prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo. Doc. dr. Matej Črepinšek pa je raziskovalno aktiven na področju evolucijskega računanja in domensko-specifičnih jezikov. V obdobju 2014-2019 je v soavtorstvu objavil 7 A1 člankov, 2 A2 članka in 1 A4 članek (A''=130.21, A'=304.96, A1/2=328.91). Njegovo raziskovalno delo je zelo odmevno. Število čistih citatov v zadnjih desetih letih znaša 1055 citatov. S svojim znanstvenoraziskovalnem ter vzgojno-izobraževalnem delu tako pomembneje prispeva k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru.

Mladi raziskovalec Žiga Leber je prejel Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji

Datum objave: 28. januar 2020 | Datum poteka: 29. februar 2020

Novica je potekla!

Ob Rektorjevem dnevu, 27. 1. 2020, je mladi raziskovalec Žiga Leber prejel Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji. Žiga je z najvišjimi ocenami končal magistrski študijski program "Računalništvo in informacijske tehnologije" (UM FERI) in se vpisal na doktroski program "Računalništvo in informatika". Raziskovalno je aktiven na področju programskih jezikov.

Predstavitev 11. generacije študentskih projektov študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije (R-IT)

Datum objave: 26. januar 2020 | Datum poteka: 30. januar 2020

Novica je potekla!

Vljudno vabljeni na predstavitev 11. generacije študentskih projektov v okviru študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije (R-IT) na UM FERI, ki bo v sredo 29. 1. 2020 v predavalnici G2-ALFA (Koroška cesta 46, 2000 Maribor), po naslednjem razporedu:

  • 12.00 - 14.00: R-IT UN (projekti "Blockchain", "Samoletalnik" in "Pasivna plavajoča sonda")
  • 14.00 - 16.00: R-IT VS (projekta "Big Data" in "Moja mobilna aplikacija")

Da bi študente čim bolje pripravili na projektno delo v skupini, smo študijska programa 1. bolonjske stopnje zasnovali na ideji projektnega dela, kjer v okviru dveh semestrov (letni semester 2. letnika in zimski semester 3. letnika) študentje opravljajo vaje na večjem projektu. Več o študentskih projektih, ki jih izvajamo že enajsto leto, lahko preberete na spletni strani https://cs.feri.um.si/za-studente/studentski-projekti/.

Pizza party - Študentska sekcija ACM vabi!

Datum objave: 6. januar 2020 | Datum poteka: 9. januar 2020

Novica je potekla!

Z namenom popularizacije Študentske sekcije ACM Maribor med študenti, vas člani omenjene sekcije vabijo na »Pizza Party«, ki bo potekal v četrtek, 9. 1. 2020, ob 16. uri v G2-P04. Najprej bo potekala predstavitev ACM tekmovanja Univerzitetni Programerski Maraton (UPM) in predstavitev delovanja študentske sekcije ACM Maribor. Izvedeli boste kako se prijaviti na UPM tekmovanje in številne koristne napotke izkušenih tekmovalcev. Sledilo bo druženje ob prigrizku. Novi tekmovalci in člani vljudno vabljeni!

Hour of Code

Datum objave: 18. december 2019 | Datum poteka: 10. januar 2020

Novica je potekla!

Inštitut za računalništvo UM FERI je v okviru dogodka »Hour of Code« (https://www.acm.org/chapters/students/csedweek2019) v decembru 2019 izvedel sedem delavnic na različnih osnovnih šolah od Raven na Koroškem do Maribora. Na spodnji sliki so utrinki iz enega izmed dogodkov.

OD SANJ DO IGRE

Datum objave: 11. december 2019 | Datum poteka: 17. december 2019

Novica je potekla!

Vabimo Vas, da se nam 17.12.2019 ob 17.00 pridružite v predavalnici G2-P3 GAMMA (2. nadstropje), kjer bo potekalo predavanje na temo razvoja iger. Predaval bo Jure Rehar, lastnik podjetja Elivion, ki se ukvarja z razvojem iger. Jure je sodeloval na projektih kot sta Swamp Attack in Talking Tom Camp, ki sta skupaj presegla več kot 340 milijonov prenosov.

Na predavanju bo Jure splošno predstavil industrijo, omenil ključne točke v razvoju iger ter govoril o njegovih izkušnjah.

100-Digit Challenge on Real-Parameter Single Objective Optimization

Datum objave: 7. december 2019 | Datum poteka: 31. december 2019

Novica je potekla!

Na tekmovanju '100-Digit Challenge on Real-Parameter Single Objective Optimization' na mednarodnih konferencah CEC'2019, GECCO'2019 in SEMCCO'2019 so sodelavci Inštituta za računalništvo, UM FERI, dosegli prvo, drugo in deseto mesto z algoritmi jDE100 (J. Brest, M.S.Maučec-TK, B. Bošković), DISHchain1e+12 (A. Zamuda) in rjDE (A. Alič s sod.). Več informacij najdete na spletni strani https://github.com/P-N-Suganthan/CEC2019 v datoteki 100-Digit Challenge Analysis of Results.pdf. Čestitamo!

Štipendija Google Europe za študentke in študente s posebnimi potrebami

Datum objave: 18. november 2019 | Datum poteka: 5. december 2019

Novica je potekla!

Na voljo je štipendija Google Europe za študentke in študente s posebnimi potrebami. Podjetje Google želi s štipendijo pomagati odstraniti ovire, ki študentom s posebnimi potrebami preprečujejo uspešen študij in jih spodbuditi k odličnim rezultatom skozi njihov študij. Več podrobnosti na http://ssum.um.si/2019/10/google-ponuja-stipendijo-za-studente-s-posebnimi-potrebami/.

USTANOVLJEN ODDELEK IEEE ZA RAČUNSKO INTELIGENCO

Datum objave: 7. november 2019 | Datum poteka: 15. december 2019

Novica je potekla!

29. septembra 2019 je bil ustanovljen oddelek Inštituta inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE) za računsko inteligenco (IEEE CIS, https://cis.ieee.org) na slovenski sekciji IEEE. To je prvi oddelek sekcije, ki je bil ustanovljen na kakšno pobudo članov Univerze v Mariboru. Predsednik oddelka sekcije je doc. dr. Aleš Zamuda. Čestitamo!

Univerza v Mariboru se je v letu 2020 na področju računalništva uvrstila v skupino med 501.–600. mestom

Datum objave: 29. oktober 2019 | Datum poteka: 31. december 2019

Novica je potekla!

Na področju računalništva se je na Timesovo lestvico za leto 2020 uvrstilo 749 visokošolskih institucij, ki so v petletnem obdobju objavile najmanj 500 raziskovalnih prispevkov s področja računalništva ter imele vsaj 1 odstotek svojega učnega osebja (ali najmanj 20 akademskih sodelavcev) zaposlenega na področju računalništva.

Več informacij in primerjave o razvrstitvah najdete tukaj.

DOGODEK TEDEN PROGRAMIRANJA 2019 JE USPEŠNO ZAKLJUČEN

Datum objave: 20. oktober 2019 | Datum poteka: 5. december 2019

Novica je potekla!

V okviru dogodka "Tedna programiranja 2019" (https://codeweek.eu/; https://codeweek.si) smo na Inštitutu za računalništvo, izvedli sledeče delavnice:

  • Moja prva nevronska mreža
  • Prvi ustvarjalni koraki v računalništvu
  • Slikovno programiranje z Blockly
  • Izdelava prve 3D računalniške igre
  • Android igre
  • Programiranje za gimnazijce v Pythonu
  • Osnove programiranja iger v Unity
  • Izdelava preproste igre

Poslanstvo delavnic je računalniško opismenjevanje širše publike, hkrati pa mladim predstaviti možnosti, ki nam jih ponujajo računalniki. V vsakem poklicu se srečujemo z računalniškimi sistemi. Vprašanje je samo, v kolikšni meri znamo to okolje izkoristiti. V preteklih dveh tednih smo izvedli sedemnajst dogodkov, ki so bili porazdeljeni po celotni vzhodni Sloveniji, od Raven na Koroškem pa do Ormoža.

V kolikor se letos niste imeli priložnosti udeležiti katerega izmed številčnih dogodkov, bo za to spet naslednja priložnost čez eno leto.