Novice

Hack4Health

Datum objave: 26. maj 2021 | Datum poteka: 26. junij 2021

Aprila je bil na spletni platformi Openup.Education izveden mednarodni hekaton Hack4Health s sodelujočimi iz šestih držav - Madžarske, Avstrije, Nemčije, Poljske, Italije in Slovenije. 91 študentov vseh treh študijskih stopenj je bilo razdeljenih v 18 ekip, ki so se pomerile v zasnovi idej za reševanje zdravstvenih izzivov s pomočjo računalniških in informacijskih rešitev.

Z Univerze v Mariboru je sodelovalo 13 študentov: trije študenti doktorskega študija na Medicinski fakulteti, sedem študentov iz 1. letnika magistrskega študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije in trije študenti iz 3. letnika univerzitetnega študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije.

Kar trije so se uvrstili na stopničke! 1. mesto je dosegla skupina 'Covid19 Traveller APP', v kateri sta sodelovala Lina Zorman (3. letnik UN R-IT) in Jesus Manuel Palomo Vega (ERASMUS+, 1. letnik MAG R-IT), 3. mesto pa je dosegla skupina 'Team Wanderful', v kateri je sodeloval Jakob Fras (3. letnik UN R-IT).

Spletna stran tekomvanja: https://hack4health.openup.education/welcome

Čestitamo!