Novice

Nagrade in priznanja ob Dnevu FERI 2023

Datum objave: 4. december 2023 | Datum poteka: 15. januar 2024

Novica je potekla!

Tudi letos so študenti ŠP Računalništvo in informacijske tehnologije in člani Inštituta za računalništvo na prireditvi Dan FERI prejeli veliko nagrad in priznanj.

  • Plakete za izjemni prispevek študentov so prejeli Jan Popič, Mitko Nikov in Alen Granda
  • Plaketo za raziskovalno delo je prejel izr. prof. dr. Damjan Strnad
  • Plaketi za strokovno delo je prejel Jurij Munda

Med osmimi doktorandi, ki so zaključili študij za pridobitev naziva doktor znanosti so bili kar štirje naši študenti, in sicer

  • dr. Jernej Cukjati
  • dr. Aljaž Frančič
  • dr. Bojan Žlahtič
  • dr. Matej Kramberger

Čestitamo!