Novice

Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi

Datum objave: 20. maj 2021 | Datum poteka: 24. junij 2021

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, z natečajem izpostavlja zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Prejemnik naziva NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI za leto 2020 je postal naš mladi raziskovalec Matej Kramberger, ki je bil imenovan na predlog Občine Črna na Koroškem.

Matej Kramberger je mladi raziskovalec v Laboratoriju za sistemsko programsko opremo na Inštitutu za računalništvu UM FERI. Kljub svoji mladosti je dolgoletni član Prostovoljnega gasilskega društva Črna na Koroškem. V okviru svojega dolgoletnega prostovoljskega delovanja je opravljal različne organizacijske funkcije ter pridobil čine in odlikovanja, ki so odraz njegovega aktivnega in požrtvovalnega prostovoljskega dela v PGD Črna na Koroškem. Njegovo prostovoljsko delo v društvu pomeni izreden doprinos za gasilstvo v kraju - Matej delo opravlja z največjim veseljem in zadovoljstvom. Od leta 2019 je tudi član Štaba civilne zaščite Občine Črna na Koroškem. V boju z epidemijo je odigral zelo pomembno vlogo, ni je bilo naloge, ki je ne bi opravil v dobrobit in korist vseh občanov. Bil je organizator, koordinator, povezovalec, distributer, informator in poročevalec. Sodeloval je pri oblikovanju delovne skupine za načrtovanje aktivnosti, skrbel je za sodelovanje z organizacijami in posamezniki, prevzel je vso logistiko prevozov in aktiviral prostovoljce za pomoč ter organiziral njihovo delo. Sodeloval je tudi pri razkuževanju bivalnega prostora za nastanitev uporabnikov CUDV Črna, zagotavljal nabavo zaščitnih sredstev, s svojim osebnim avtomobilom dostavljal pakete s hrano in zdravila sokrajanom, sprejemal klice občanov, jim nudil pomoč, komuniciral z mediji, izdeloval in delil letake ter bil vedno na voljo ljudem v stiski. Njegova nesebična pripravljenost pomagati drugim se je izkazala tudi s stalno 24 urno dosegljivostjo na telefonu za informiranje in svetovanje občanom. Opravil je več kot 1.800 ur prostovoljskega dela. Je človek, na katerega se lahko vedno zaneseš, ga pokličeš, ko potrebuješ pomoč in vedno ti bo s svojimi dejanji pokazal, da obstajajo rešitve in poti k boljšemu življenju. S svojim zgledom krepi duh prostovoljstva med ljudmi in na ta način krepi vrednote prostovoljstva, ki so v občini tudi po njegovi zaslugi zelo cenjene in prepoznavne.

Iskreno čestitamo!