Novice

Novice 101 do 120 od 276

Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi

Datum objave: 20. maj 2021 | Datum poteka: 24. junij 2021

Novica je potekla!

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, z natečajem izpostavlja zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Prejemnik naziva NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI za leto 2020 je postal naš mladi raziskovalec Matej Kramberger, ki je bil imenovan na predlog Občine Črna na Koroškem.

Matej Kramberger je mladi raziskovalec v Laboratoriju za sistemsko programsko opremo na Inštitutu za računalništvu UM FERI. Kljub svoji mladosti je dolgoletni član Prostovoljnega gasilskega društva Črna na Koroškem. V okviru svojega dolgoletnega prostovoljskega delovanja je opravljal različne organizacijske funkcije ter pridobil čine in odlikovanja, ki so odraz njegovega aktivnega in požrtvovalnega prostovoljskega dela v PGD Črna na Koroškem. Njegovo prostovoljsko delo v društvu pomeni izreden doprinos za gasilstvo v kraju - Matej delo opravlja z največjim veseljem in zadovoljstvom. Od leta 2019 je tudi član Štaba civilne zaščite Občine Črna na Koroškem. V boju z epidemijo je odigral zelo pomembno vlogo, ni je bilo naloge, ki je ne bi opravil v dobrobit in korist vseh občanov. Bil je organizator, koordinator, povezovalec, distributer, informator in poročevalec. Sodeloval je pri oblikovanju delovne skupine za načrtovanje aktivnosti, skrbel je za sodelovanje z organizacijami in posamezniki, prevzel je vso logistiko prevozov in aktiviral prostovoljce za pomoč ter organiziral njihovo delo. Sodeloval je tudi pri razkuževanju bivalnega prostora za nastanitev uporabnikov CUDV Črna, zagotavljal nabavo zaščitnih sredstev, s svojim osebnim avtomobilom dostavljal pakete s hrano in zdravila sokrajanom, sprejemal klice občanov, jim nudil pomoč, komuniciral z mediji, izdeloval in delil letake ter bil vedno na voljo ljudem v stiski. Njegova nesebična pripravljenost pomagati drugim se je izkazala tudi s stalno 24 urno dosegljivostjo na telefonu za informiranje in svetovanje občanom. Opravil je več kot 1.800 ur prostovoljskega dela. Je človek, na katerega se lahko vedno zaneseš, ga pokličeš, ko potrebuješ pomoč in vedno ti bo s svojimi dejanji pokazal, da obstajajo rešitve in poti k boljšemu življenju. S svojim zgledom krepi duh prostovoljstva med ljudmi in na ta način krepi vrednote prostovoljstva, ki so v občini tudi po njegovi zaslugi zelo cenjene in prepoznavne.

Iskreno čestitamo!

Računalništvo in informatika za vse

Datum objave: 1. april 2021 | Datum poteka: 31. marec 2022

Novica je potekla!

Strokovna in laična javnost ima o pomenu računalništva in informatike pogosto zelo različna in celo nasprotujoča si mnenja. Inštitut za računalništvo UM FERI podpira iniciativo https://www.racunalnistvo-in-informatika-za-vse.si/.

Vabimo vse k prebiranju prispevkov na navedeni spletni strani in deljenju informacij v digitalni ali fizični obliki s pomočjo plakata.

PREDAVANJE STROKOVNJAKOV IZ GOSPODARSTVA

Datum objave: 15. marec 2021 | Datum poteka: 27. marec 2021

Novica je potekla!

V sredo 24. 3. 2021 ob 8 uri na Inštitutu za računalništvo v sklopu predavanj strokovnjakov iz gospodarstva v sodelovanju s podjetjem 3fs organiziramo Webinar "From development to production - 3fs way". Dogodku se pridružite s klikom na povezavo https://meet.google.com/csh-zddy-udj

3fs je svetovalno podjetje, s sedežem v Kranju in Mariboru, ki se ukvarja z razvojem naprednih digitalnih rešitev za mednarodne korporacije. V sklopu predavanja nam bo David Kuridža (CTO) predstavil potek razvoja programske opreme v podjetju 3fs. Pogledali bomo pot kode, ki se začne v lokalnem razvojnem okolju, nadaljuje v CI/CD okolju ter zaključi z namestitvijo in spremljanju v produkcijskem Kubernetes okolju. Poudarek bo na tehničnem aspektu razvoja s povratnimi zankami, vse od pisanja, dostave in testiranja kode, do spremljanja aplikacij v realnem času. Ob koncu predstavitve bo čas tudi za vaša vprašanja in pogovor.

Lepo vabljeni!

Projekt Obzorja 2020: DAPHNE

Datum objave: 10. marec 2021 | Datum poteka: 10. april 2021

Novica je potekla!

Na FERI v okviru Inštituta za računalništvo uspešno zagnali pridobljen projekt Obzorja 2020, DAPHNE - Integrated Data Analysis Pipelines for Large-Scale Data Management, HPC, and Machine Learning.

Decembra 2020 se je pod okriljem evropskega programa financiranja Obzorje 2020 uradno začel izvajati štiriletni mednarodni projekt DAPHNE, Integracija kanalov za analizo podatkov za upravljanje velikih podatkov, HPC in strojno učenje.
V okviru projekta bo potekala analitika ekstremnih razsežnosti, na področjih naravnih znanosti računalništva in informatike, kot so kvantitativna analiza, strojno učenje v okviru umetne inteligence in podatkovna analiza v okviru podatkovne znanosti. Projekt sestavlja 13 konzorcijskih partnerjev (z UM FERI kot enega od partnerjev), koordinira pa ga Know-Center GmbH (Avstrija).

UM FERI je vključena v projektno delo od upravljanja projekta, sistemske arhitekture, prevajanja in abstrakcije posebnega domenskega jezika, izvajalnega okolja in integracije, preko priprave primerov uporabe, meritvami zmogljivosti in analize do razširjanja in izkoriščanja rezultatov projekta. Nosilec dela projekta na UM FERI je izr. prof. dr. Aleš Zamuda iz Laboratorija za računalniške arhitekture in jezike na Inštitutu za računalništvo. V projektu sodelujejo tudi raziskovalci Laboratorija za programirne metodologije, Laboratorija za heterogene računalniške sisteme, Laboratorija za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedijev ter Laboratorij za sistemsko programsko opremo.

Seznam konzorcijskih partnerjev mednarodnega projekta ter opis projekta je na voljo v izjavi za javnost: https://www.know-center.tugraz.at/wp-content/uploads/2021/01/PR_DAPHNE_final.pdf

Več:

izr. prof. dr. Aleš Zamuda, 10. marec 2021

Inštitut za računalništvo že drugič v petih letih prejel priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju

Datum objave: 8. februar 2021 | Datum poteka: 31. marec 2021

Novica je potekla!

Inštitut za računalništvo, UM FERI že vrsto let skrbi za promocijo računalništva in informacijskih tehnologij v širšem družbenem okolju. Samo v letih 2018-2020 je izvedel več kot 115 izobraževalnih dogodkov. Mednje sodijo strokovne ekskurzije za študente, javne predstavitve študentskih projektov, številne delavnice za srednje in osnovne šole, poletne šole Akademije FERI, javni posveti, predstavitve na festivalih in sejmih, gostovanja v medijih, strokovne delavnice in mnogi drugi dogodki. Vse te aktivnosti je prepoznala tudi Ustanova Slovenska znanstvena fundacija in v odlični konkurenci ostalih slovenskih inštitucij Inštitut za računalništvo že drugič v petih letih nagradila s priznanjem Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju.

Vrhunska inovacija na področju dekodiranja možganskih ukazov skeletnim mišicam

Datum objave: 8. februar 2021 | Datum poteka: 31. marec 2021

Novica je potekla!

Prof. Aleš Holobar, predstojnik Inštituta za računalništvo, je 27. 1. 2021 na dogodku START:IP Matchmaking predstavil pomembno inovacijo na področju dekodiranja ukazov, s katerimi možgani upravljajo skeletne mišice. Dogodek START:IP. Matchmaking vsako leto organizira inkubator INiTS Universitäres Gründerservice Wien GmbH, ki podpira trženje zanimivih rezultatov raziskav in povezovanje ponudnikov vrhunskih tehnologij z zainteresiranimi korporacijami in vlagatelji. Prof. Holobar je predstavil računalniški algoritem, ki omogoča zelo natančno in povsem neinvazivno ocenjevanje digitalnih kod motoričnega sistema pri ljudeh. Več o predstavitvi na dogodku si lahko preberete na https://www.inits.at/en/startip_portfolio/decoding-brain-to-muscle-signals/

EU projekt STAMINA

Datum objave: 8. februar 2021 | Datum poteka: 31. marec 2021

Novica je potekla!

Septembra 2020 se je začel projekt STAMINA (https://stamina-project.eu/), pri katerem kot partner sodeluje tudi naš Inštitut. Cilj projekta je razviti inteligentno platformo za podporo odločanju za napovedovanje in upravljanje pandemije. Inštitut za računalništvo UM FERI sodeluje z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca iz Maribora pri ugotavljanju vrzeli v upravljanju s pandemijo v Sloveniji in opisu metapodatkov o pandemiji.

Donacija pametnih paketnikov Direct4.me študentom študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije (VS)

Datum objave: 1. februar 2021 | Datum poteka: 28. februar 2021

Novica je potekla!

Na predstavitvi 12. generacije študentskih projektov študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije je gospod Tadej Visinski, direktor podjetja KiviCom d.o.o., šestim članom skupin, ki so v okviru študentskega projekta razvile in implementirale nadgradnje pametnih paketnikov Direct4.me podaril pametne paketnike za njihovo domačo uporabo. Na Inštitutu za računalništvo se podjetju KiviCom d.o.o. zahvaljujemo za lepo gesto in plodno sodelovanje v preteklih in trenutnih študentskih projektih.

doc. dr. Tomaž Kosar je ob Rektorjevem dnevu 2021 prejel priznanje za izjemne uspehe, dosežke in zasluge na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem področju

Datum objave: 30. januar 2021 | Datum poteka: 28. februar 2021

Novica je potekla!

Ob Rektorjevem dnevu 2021 je priznanje za izjemne uspehe, dosežke in zasluge na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem področju je prejel doc. dr. Tomaž Kosar. Doc. dr. Tomaž Kosar raziskovalno deluje na področju domensko-specifičnih jezikov in programskega inženirstva. Njegovo raziskovalno delo je vse bolj odmevno in v letu 2019 je dobil povabilo Monash University iz Melbourna v Avstraliji za 6 mesečno raziskovalno delo kot gostujoči raziskovalec. Uspešno pridobiva tudi razvojne projekte s podjetjem DeweSoft in je zelo aktiven pri promociji tehniških poklicev.

Čestitamo!

Aljaž Jeromel je prejel Perlachovo nagrado za študijsko leto 2019/2020 za raziskovalno delo na področju tehniških ved

Datum objave: 30. januar 2021 | Datum poteka: 28. februar 2021

Novica je potekla!

Ob Rektorjevem dnevu 2021 je Perlachovo nagrado za študijsko leto 2019/2020 za raziskovalno delo na področju tehniških ved prejel Aljaž Jeromel. Aljaž Jeromel je v raziskovalnem delu predstavil novo izgubno metodo stiskanja risanih slik. Predstavljena metoda deluje v osmih korakih, od katerih so izgubni le prvi trije. Eksperimenti so pokazali, da je predstavljena metoda v povprečju vsaj štirikrat učinkovitejša od drugih metod za stiskanje risanih slik.Metoda, ki jo je razvil, je prva, ki za stiskanje homogenih območij uporablja kombinacijo verižnih kod in metod transformacij nizov, zaradi česar omogoča veliko učinkovitejše stiskanje od sorodnih metod. Je tudi prva metoda, ki dodatno stiskanje doseže z zlitjem podobnih barv za manjšo velikost barvne palete.

Čestitamo!

Ura za kodo 2020

Datum objave: 17. december 2020 | Datum poteka: 20. januar 2021

Novica je potekla!

Mariborska študentska sekcija ACM in Inštitut za računalništvo sta to leto sodelovala na dogodku Hour of Code. V sklopu tega dogodka smo izvedli dve delavnici v Osnovni šoli Rače. Prva delavnica je bila namenjena učencem razredne stopnje, kjer so učenci spoznali uporabo programa Microsoft PowerPoint 2016. Druga delavnica je bila namenjena učence predmetne stopnje, kjer so osnove programa Microsoft PowerPoint 2016 nadgradili, ter izdelali barvite predstavitve.

Nagrade in priznanja ob Dnevu FERI 2020

Datum objave: 30. november 2020 | Datum poteka: 15. januar 2021

Novica je potekla!

Tudi letos smo na prireditvi Dan FERI prejeli veliko število nagrad in priznanj.

Plaketo za strokovno delo v letu 2020 je prejel mag. Janez Brezovnik.

Plaketo za najboljše diplomante v študijskem letu 2019/2020 so prejeli:

  • Marko Šmid
  • Vid Krešič,
  • Mitja Žalik
  • Gal Meznarič.

Plakete za izjemni prispevek študentov v letu 2020 so prejeli:

  • Vid Keršič, Mitja Žalik in Matic Rašl
  • Pia Žnidaršič, Urban Košale in Kristjan Stopar
  • Vid Keršič
  • Domen Kavran

Čestitamo!

Srebrna medalja na Mednarodnem sejmu inovacij in podjetništva »Sarajevo 2020«

Datum objave: 30. november 2020 | Datum poteka: 31. december 2020

Novica je potekla!

Na Mednarodnem sejmu inovacij in podjetništva »Sarajevo 2020«, ki je potekal 23. in 24. novembra 2020, je Srebrno medaljo prejel izum 'DECOMPOSITION OF COMPOUND MUSCLE ACTION POTENTIALS', prof. dr. ​Aleša Holobarja. Čestitamo!

Izr. prof. dr. Aleš Zamuda je prejel nagrado IEEE Regije 8

Datum objave: 13. november 2020 | Datum poteka: 16. december 2020

Novica je potekla!

Izr. prof. dr. Aleš Zamuda je prejel nagrado IEEE Regije 8 za uspešno zaključeno vodenje skupine mladih strokovnjakov (Young Professionals) pri IEEE Slovenija. IEEE se s tem zahvaljuje za pomembne zasluge in prispevke k napredku IEEE in inženirskega poklica. Skupina mladih strokovnjakov je za številne člane IEEE osrednja točka njihovih izkušenj z IEEE. Čestitamo!

Izr. prof. dr. Aleš Zamuda je prejel nagrado IEEE Regije 8 za uspešno zaključeno vodenje skupine mladih strokovnjakov (Young Professionals) pri IEEE Slovenija. IEEE se s tem zahvaljuje za pomembne zasluge in prispevke k napredku IEEE in inženirskega poklica. Skupina mladih strokovnjakov je za številne člane IEEE osrednja točka njihovih izkušenj z IEEE. Čestitamo!

Univerza v Mariboru se je na Timesovi lestvici za leto 2021 na področju računalništva uvrstila v skupino med 501.–600. mestom

Datum objave: 3. november 2020 | Datum poteka: 31. december 2020

Novica je potekla!

Na področju računalništva se je na Timesovo lestvico za leto 2021 uvrstilo 827 visokošolskih institucij, ki so v petletnem obdobju objavile najmanj 500 raziskovalnih prispevkov s področja računalništva ter imele vsaj 1 odstotek svojega učnega ali najmanj 20 akademskih sodelavcev zaposlenih na področju računalništva. Univerza v Mariboru se je na področju računalništva uvrstila v skupino med 501.–600. mestom.

Več informacij in primerjave o razvrstitvah najdete tukaj.

Drugo in tretje mesto na tekmovanju študentskih prispevkov na konferenci ERK2020

Datum objave: 13. oktober 2020 | Datum poteka: 13. november 2020

Novica je potekla!

Konec septembra je v organizaciji Slovenske sekcije IEEE v Portorožu potekala 29. Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2020 (https://erk.fe.uni-lj.si/erk20.html). V okviru konference je potekalo tekmovanje prispevkov študentov, na katerem je študent študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije Vid Keršič dosegel drugo mesto, Domen Kavran, prav tako študent študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije pa tretje mesto. Domen je razvil nov algoritem za klasifikacijo časovnih vrst z uporabo časovno-prostorske analize in konvolucijskih nevronskih mrež, Vid pa nov postopek predstavitve filmov in skladb z uporabo metod vektorske vložitve. Vid se bo udeležil nadaljnjega regijskega tekmovanja Regije 8 (Evropa, Afrika in Azija brez Daljnega vzhoda). Iskrene čestitke obema!

ZNANI SO UNIVERZITETNI PRVAKI UM TEKMOVANJA UPM 2020

Datum objave: 12. oktober 2020 | Datum poteka: 12. november 2020

Novica je potekla!

Univerzitetni programerski maraton (http://tekmovanja.acm.si/upm) je vseslovensko tekmovanje za študente v znanju programiranja, s poudarkom na poznavanju podatkovnih struktur in algoritmov. Letošnje finalno kolo je potekalo v decentralizirani obliki, kjer so ekipe sočasno tekmovale na matičnih fakultetah. Letošnji prvak Univerze v Mariboru (UM) je skupina "BsoD", ki jo sestavljajo Vid Keršič, Mitja Žalik in Matic Rašl. Drugo mesto je osvojila srednješolska ekipa "B" s člani Lan Sevčnikar, Matija Likar ter Luka Lonec. Tretje mesto pa je zasedla ekipa "Žgance Jem" v sestavi Jakob Kordež, Martin Domajnko in Tilen Koren. Čestitke!

Zaradi pandemije je letošnje regionalno tekmovanje CERC 2020 prestavljeno v prvo četrtino 2021, sama izvedba pa bo potekala v decentralizirani obliki. Tekmovale bodo ekipe iz Avstrije, Češke republike, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije.

Najboljše ekipe nadaljujejo tekmovanje na svetovnem finalu, ki bo predvidoma potekalo od 19. do 24. 6. 2021 v Moskvi, Rusija (https://icpc.global).

RED. PROF. DR. MARJAN MERNIK POSTAL ODGOVORNI UREDNIK REVIJE "INFORMATION SCIENCES"

Datum objave: 30. september 2020 | Datum poteka: 31. oktober 2020

Novica je potekla!

Seznam revij (Journal of Computer Languages; Applied Soft Computing; Swarm and Evolutionary Computations; Information Technology and Control; Computer Science and Information Systems; Data in Brief; ...), kjer so člani Inštituta za računalništvo iz UM FERI glavni uredniki, odgovorni uredniki oz. člani uredniških odborov se je ponovno povečal. Red. prof. dr. Marjan Mernik je postal odgovorni uredni revije "Information Sciences" (https://www.journals.elsevier.com/information-sciences/editorial-board). Revija ima trenutni IF=5.910 in je uvrščena v prvo četrino za področje "Computer Science, Information Systems".