Novice

Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju

Datum objave: 29. junij 2021 | Datum poteka: 31. avgust 2021

22. junija 2021 je v organizaciji Slovenske znanstvene fundacije potekala slavnostna podelitev priznanj Prometej znanosti. Inštitut za računalništvo UM FERI je že drugič v petih letih prejel priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju. Že vrsto let skrbimo za promocijo računalništva in informacijskih tehnologij v širšem družbenem okolju. V letih 2018-2020 smo izvedeli več kot 115 izobraževalnih dogodkov. Mednje sodijo strokovne ekskurzije za študente, javne predstavitve študentskih projektov, številne delavnice za srednje in osnovne šole, poletne šole Akademije FERI, javni posveti, predstavitve na festivalih in sejmih, gostovanja v medijih, strokovne delavnice in mnogi drugi dogodki. Priznanje je v imenu Inštituta za računalništvo prevzel predstojnik red. prof. dr. Aleš Holobar.