Novice

Projekt Obzorja 2020: DAPHNE

Datum objave: 10. marec 2021 | Datum poteka: 10. april 2021

Novica je potekla!

Na FERI v okviru Inštituta za računalništvo uspešno zagnali pridobljen projekt Obzorja 2020, DAPHNE - Integrated Data Analysis Pipelines for Large-Scale Data Management, HPC, and Machine Learning.

Decembra 2020 se je pod okriljem evropskega programa financiranja Obzorje 2020 uradno začel izvajati štiriletni mednarodni projekt DAPHNE, Integracija kanalov za analizo podatkov za upravljanje velikih podatkov, HPC in strojno učenje.
V okviru projekta bo potekala analitika ekstremnih razsežnosti, na področjih naravnih znanosti računalništva in informatike, kot so kvantitativna analiza, strojno učenje v okviru umetne inteligence in podatkovna analiza v okviru podatkovne znanosti. Projekt sestavlja 13 konzorcijskih partnerjev (z UM FERI kot enega od partnerjev), koordinira pa ga Know-Center GmbH (Avstrija).

UM FERI je vključena v projektno delo od upravljanja projekta, sistemske arhitekture, prevajanja in abstrakcije posebnega domenskega jezika, izvajalnega okolja in integracije, preko priprave primerov uporabe, meritvami zmogljivosti in analize do razširjanja in izkoriščanja rezultatov projekta. Nosilec dela projekta na UM FERI je izr. prof. dr. Aleš Zamuda iz Laboratorija za računalniške arhitekture in jezike na Inštitutu za računalništvo. V projektu sodelujejo tudi raziskovalci Laboratorija za programirne metodologije, Laboratorija za heterogene računalniške sisteme, Laboratorija za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedijev ter Laboratorij za sistemsko programsko opremo.

Seznam konzorcijskih partnerjev mednarodnega projekta ter opis projekta je na voljo v izjavi za javnost: https://www.know-center.tugraz.at/wp-content/uploads/2021/01/PR_DAPHNE_final.pdf

Več:

izr. prof. dr. Aleš Zamuda, 10. marec 2021