Novice

RESEARCH.COM JE OBJAVIL RANGIRNO LESTVICO RAZISKOVALCEV ZA LETO 2023

Datum objave: 6. maj 2024 | Datum poteka: 31. maj 2024

Novica je potekla!

Za disciplino računalništvo in informatiko so se na lestvico uvrstili tudi trije raziskovalci iz Inštituta za računalništvo. Pri rangiranju so uporabili D-indeks, kjer se upoštevajo le članki in citati, ki so bili objavljeni v tej disciplini. Zato D-indeks imenujemo tudi H-indeks discipline. Prag za uvrstitev na lestvico je bil D-indeks=30. Seznam najboljših raziskovalcev glede na D-indeks v svetovnem merilu za področje računalništvo in informatiko se nahaja na naslovu https://research.com/scientists-rankings/computer-science, v Sloveniji https://research.com/scientists-rankings/computer-science/si in na Univerzi v Mariboru https://research.com/university/computer-science/university-of-maribor.