Obvestila

Obvestila 1 do 20 od 89

Vmesni izpiti

Datum objave: 27. marec 2020 | Datum poteka: 6. junij 2020

Dragi študentje!

Zaradi nadaljevanja kriznih razmer s koronavirusom smo vmesne izpite prisiljeni prestaviti na kasnejše obdobje. Upamo, da jih bomo lahko pravočasno izvedli še pred koncem semestra, je pa to odvisno od razvoja situacije v prihodnje. Če nam ne bo uspelo izvesti vmesnih izpitov, bomo verjetno razpisali dodatni izpitni rok. V skladu s tem se v 7. in 8. tednu, ko bi morali biti vmesni izpiti, ustrezno in nemoteno nadaljujejo vse pedagoške aktivnosti (predavanja in vaje), vmesne izpite pa bomo organizirali, takoj ko bo mogoče. V vsakem primeru bomo o tem pravočasno obvestili tudi vse študente (vsaj teden dni pred vmesnimi izpiti).

Hkrati vas prosim, da v največji možni meri sproti opravljate vse aktivnosti in se tudi sproti pripravljate na izpite. Lahko se namreč zgodi, da bo čas za izvedbo vmesnih izpitov proti koncu semestra precej omejen in takrat moramo biti vsi pripravljeni.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

Aleš Holobar, Predstojnik Inštituta za računalništvo

Pametni nabiralniki Direct4.Me za študentske projekte

Datum objave: 23. marec 2020 | Datum poteka: 26. april 2020

V tednu pred zaprtjem UM FERI smo s podjetjem KIVI COM d.o.o. izpeljali primopredajo enajstih pametnih nabiralnikov Direct4.Me. Pametni nabiralniki so v celoti rezultat razvoja in proizvodnje podjetja KIVI COM d.o.o. in so v omenjenem številu namenjeni rednemu projektnemu delu študentov 2. letnika VS študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije. Ker gre za čisto nov izdelek (uporaba sistema Direct4.Me se je v sodelovanju s Pošto Slovenije pričela v decembru 2019), bodo študentje UM FERI prvi na svetu, ki bodo imeli priložnost izdelek uporabiti za uresničitev lastnih idej.

PREDSTAVITEV 3FS ŠTUDENTSKE EKSKURZIJE V ZDA

Datum objave: 6. marec 2020 | Datum poteka: 31. maj 2020

PREDSTAVITEV 3FS ŠTUDENTSKE EKSKURZIJE JE ZARADI PREPREČEVANJA ŠIRJENJA KORONAVIRUSA ODPOVEDANA. O NOVEM TERMINU PREDSTAVITVE VAS PRAVOČASNO OBVESTIMO.

RAZGOVOR S PREDSTAVNIKI LETNIKOV

Datum objave: 5. marec 2020 | Datum poteka: 14. marec 2020

Obvestilo je poteklo!

Predstojnik inštituta bo v petek 13. marca 2020 izvedel razgovore s predstavniki študentov vseh letnikov študijskih programov R-IT (VS, UN, MAG) z namenom pridobitve povratnih informacij s strani študentov o izvedbi pedagoškega procesa. Študente vseh omenjenih programov prosimo, da pripombe in pohvale posredujejo predstavnikom letnika.

DODATNI PROJEKT ZA ŠTUDENTE

Datum objave: 19. december 2019 | Datum poteka: 1. februar 2020

Obvestilo je poteklo!

Poleg projektov "IZGRADNJA PLATFORME BLOCKCHAIN IN NJENA UPORABA PRI RAZVOJU RAČUNALNIŠKIH IGER" in "UMETNA INTELIGENCA V AVTONOMNI VOŽNJI" bomo v študijskih letih 2019/2020 in 2020/2021 na študijskem programu RiT-UN ponudili v izvajanje dodatni projekt "PASIVNA PLAVAJOČA SONDA". Število prostih mest je omejeno. Zainteresirani študentje obeh projektov se lahko prijavijo po elektronski pošti zzz.project@um.si, in sicer najkasneje do 31. 1. 2020.

POZDRAV NOVINCEM

Datum objave: 2. oktober 2019 | Datum poteka: 30. oktober 2019

Obvestilo je poteklo!

V ponedeljek, 30. 9. 2019, je na naši fakulteti ob 10. uri potekal pozdrav novincem. Na skupni predstavitvi so študente 1. letnikov študijskih programov 1. stopnje pozdravili dekan prof. dr. Gorazd Štumberger, prodekan za izobraževalno dejavnost, doc. dr. Boštjan Vlaovič, in prodekan študent, Davor Ornik. Skupna predstavitev je bila izvedena v avli objekta G2. Predstavitev študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije (UN +VS) je nato potekala v E-105. Oglejte si galerijo slik (https://feri.um.si/fotogalerija/pozdrav-brucem-2019-2020/). Predstavitev študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije najdete na spodnji povezavi.

NOVO VODSTVO INŠTITUTA ZA RAČUNALNIŠTVO

Datum objave: 1. oktober 2019 | Datum poteka: 31. oktober 2019

Obvestilo je poteklo!

Za obdobje 2019 - 2023 je vodenje Inštituta za računalništvo prevzel red. prof. dr. Aleš Holobar, njegov namestnik je doc. dr. Matej Črepinšek. Dosedanji predstojnik inštituta, red. prof. dr. Marjan Mernik se zahvaljuje vsem članom Inštituta za računalništvo za njihov ogromen prispevek pri razvoju inštituta v letih 2015 – 2019. Vodenje inštituta mu je bilo v veliko veselje. Red. prof. dr. Marjan Mernik je prevzel naloge prodekana za mednarodno sodelovanje in razvoj kakovosti.

PRIDRUŽITE SE DOGODKU "TEDEN PROGRAMIRANJA 2019"

Datum objave: 23. september 2019 | Datum poteka: 21. oktober 2019

Obvestilo je poteklo!

Dogodek je vseevropska iniciativa z namenom približati programiranje in digitalno opismenjevanje vsakomur na zabaven in privlačen način. Dogodek bo potekal od 5.10.2019 do 20.10.2019. Inštitut za računalništvo podpira omenjeni dogodek saj doprinaša k računalniškemu opismenjevanju. Lani smo izvedli kar 19 dogodkov na osnovnih in srednjih šolah. Študente študijskih programov Računalništvo in informacijske tehnologije pozivamo, da izvedejo dogodek v svojem domačem kraju. Dogodek registrirajte tudi na https://codeweek.eu/login in nas o tem tudi obvestite (marjan.mernik@um.si ali ales.holobar@um.si). Več o dogodku na https://codeweek.eu in https://codeweek.si

RAZGOVOR S PREDSTAVNIKI LETNIKOV

Datum objave: 19. september 2019 | Datum poteka: 30. september 2019

Obvestilo je poteklo!

Predstojnik inštituta bo v sredo 25. 9. 2019 opravil razgovore s predstavniki študentov vseh letnikov študijskih programov R-IT (VS, UNI, MAG) z namenom pridobitve povratnih informacij s strani študentov o izvedbi pedagoškega procesa. Vaše pripombe in pohvale posredujte predstavnikom letnika.

Konferenca StuCosRec '19

Datum objave: 3. junij 2019 | Datum poteka: 10. oktober 2019

Obvestilo je poteklo!

Letos organiziramo že 6. Študentsko znanstveno konferenco na prodročju računalništva in informatike. Konferenca bo potekala v sklopu multikonference Informacijska družba (IS'19), dne 10. oktobra, na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru. Vabimo vas, da se konference aktivno udeležite s pripravo znanstvenih prispevkov. Sprejete prispevke bomo objavili v zborniku strokovne konference v elektronski obliki (CD). Več o konferenci in o pripravi prispevkov najdete na spletni strani https://stucosrec.feri.um.si.

UMETNA INTELIGENCA IN ZDRAVSTVENI PODATKI

Datum objave: 21. maj 2019 | Datum poteka: 20. junij 2019

Obvestilo je poteklo!

Na Inštitutu za računalništvo v sklopu predavanj strokovnjakov iz gospodarstva v četrtek 6. 6. 2019 ob 10h v A-302 pri predmetu Umetna inteligenca, 2. letnik R-IT UNI, organiziramo predavanje dr. Emila Plesnika iz podjetja Better by Marand z naslovom "Umetna inteligenca in zdravstveni podatki".

Vljudno vabljeni!

Umetna inteligenca in zdravstveni podatki

Zdravstvo ustvarja na vseh ravneh ogromne količine podatkov v različnih oblikah, ki so jih do pred kratkim hranili predvsem kot papirne dokumente. Sprejetje in napredek elektronskega zdravstvenega zapisa (EZZ) omogoča zajem teh podatkov na strukturiran način, kar pomeni, da se jih lahko po potrebi združuje in analizira za namene izboljšanja oskrbe (odločanje, učenje, raziskave…) in procesov, povezanih z zdravstvom (administracija, obračunavanje, …). To bo oziroma je že močno povečalo količine kliničnih podatkov na raven, neobvladljivo brez uporabe sodobnih orodij s področja umetne inteligence (strojno učenje, ekspertni sistemi, procesiranje naravnega jezika, …). Simulacije in analiza strukturiranih kliničnih podatkov, ki jih poganjajo pristopi umetne inteligence, prinašajo dodatna prizadevanja in dosežke pri inovacijah zdravljenja, odkrivanju zdravil, personalizirani medicini in optimizaciji nege.

V podjetju Better by Marand smo s produktom Better Platform zavezani pomagati izvajalcem zdravstvenega varstva, da dosežejo za bolnike zapisovanje in dostopnost podatkov osnovano na odprtih standardih. Naša prizadevanja so usmerjena tudi v iskanje boljše uporabe podatkov z najsodobnejšimi rešitvami umetne inteligence. Predstavitev bo prikazala nabor aktivnosti v našem razvojnem oddelku, ki so bile usmerjene k temu cilju, in na praktičnem primeru demonstrirala postopek zaznavanja kliničnih entitet iz govornih podatkov.

Comtron: predavanje iz gospodarstva

Datum objave: 1. marec 2019 | Datum poteka: 14. marec 2019

Obvestilo je poteklo!

V ponedeljek 4. 3. bo ob 13. uri v predavalnici G2 Alfa na UM FERI, Koroška cesta 46, izvedeno predavanje podjetja Comtron. Predavali bodo Ivan Selar, Vinko Šmid in Rado Jelen. Predavanje bo obsegalo pregled tehnologij Node.js, ogrodja Express in ogrodja Angular, ki jih v podjetju uporabljajo pri izgradnji njihovih spletnih aplikacij. Predstavili pa bodo tudi svojo spletno aplikacijo, ki jo izvajajo na oblačni infrastrukturi in je razširljiva za poljubno število njihovih strank.

Predavanje so razdelili v naslednje sklope:

 1. Grob pregled trenutno najpopularnejših programskih jezikov ter tehnologij.
 2. Razlaga koncepta delovanja API-jev ter spletnih strani.
 3. Predstavitev in opis Node.js spletnega strežnika, ki bo pokrila naslednja področja:
  • Koncept delovanja Node.js spletnega strežnika v povezavi z ogrodjem Express.
  • Zagotavljanje varnosti.
  • Funkcionalnosti posredniške programske opreme.
  • Komunikacija s podatkovno bazo.
  • Postavitev strežnika.
 4. Predstavitev in opis ogrodja Angular:
  • Uporaba Angular ogrodja za izdelavo spletnih, namiznih ter mobilnih aplikacij (z uporabo nativeScript).
  • Koncept delovanja, razlaga strukture Angular projektov.
  • Komunikacija s spletnimi API-ji, izmenjava podatkov.
  • Postavitev Angular spletne strani.
 5. Primeri uporabe omenjenih spletnih tehnologij.
 6. Prednosti in slabosti.
 7. Hiter pregled izdelane platforme v obliki jedra, ki bo služila izdelavi novih spletnih projektov podjetja Comtron d.o.o..

Vljudno vabljeni.

PREDAVANJE "IZZIVI IN TEHNOLOGIJE ZA MOBILNO OGLAŠEVANJE"

Datum objave: 1. marec 2019 | Datum poteka: 15. marec 2019

Obvestilo je poteklo!

Vabimo Vas, da se nam 5.3.2019 ob 14.15 pridružite v predavalnici A-302, kjer bo potekalo predavanje na temo kreativnih tehnologij za mobilno oglaševanje. Predaval bo Jure Bordon iz podjetja Celtra, ki je vodilno podjetje na področju razvoja kreativne tehnologije za mobilno oglaševanje na spletnih straneh in znotraj aplikacij. Celtrine storitve uporabljajo podjetja kot na primer Unilever, Uber, Airbnb, Apple, Youtube in McDonalds. Celtra deluje v Ljubljani, Bostonu, San Franciscu, Singapurju, Londonu in New Yorku. Glavnina razvoja se dogaja v Sloveniji, kjer podjetje zaposluje več kot 80 strokovnjakov.

Na predavanju bo Jure Bordon predstavlil skupino Data Insights ter njihove izzive in tehnologije s katerimi se dnevno srečujejo v Celtri. Na primeru Celtre bo izpostavil ključne probleme, ki jih je bilo potrebno v podjetju rešiti, da so podatke iz več neodvisnih virov združili v eno podatkovno skladišče, s čimer so postali primerni za analizo. Predstavil bo tudi na kakšen način lahko z analizo pomagajo vodstvu pri poslovnih odločitvah in svetujejo uporabnikom Celtrinih storitev.

INFORMATIVNI DNEVI 2019

Datum objave: 17. februar 2019 | Datum poteka: 20. marec 2019

Obvestilo je poteklo!

Od 15.2. do 16.2.19 so potekali na UM FERI informativni dnevi za dijake srednjih šol. Predstavitev programa "Računalništvo in informacijske tehnologije" najdete na spodnji povezavi.

RAZGOVOR S PREDSTAVNIKI LETNIKOV

Datum objave: 13. februar 2019 | Datum poteka: 1. marec 2019

Obvestilo je poteklo!

V ponedeljek 25. 2. 2019 bomo opravili razgovore s predstavniki študentov vseh letnikov študijskih programov Računalništvo in infomacijske tehnologie (VS, UNI, MAG) z namenom pridobitve povratnih informacij s strani študentov o izvedbi pedagoškega procesa. Vaše pripombe in pohvale posredujte predstavnikom letnika.

PREDSTAVITEV ŠTUDENTSKIH PROJEKTOV 10. GENERACIJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ

Datum objave: 21. januar 2019 | Datum poteka: 20. februar 2019

Obvestilo je poteklo!

Predstavitev študentskih projektov 10. generacije Računalništva in informacijskih tehnologij bo v torek 5.2.2019 v predavalnici ALFA po naslednjem razporedu:

10.00 - 12.00: R-IT UNI (Dirkalne veleigre, Samoletalnik)
12.00 - 13.00: Pogostitev in druženje študentov, zaposlenih in delodajalcev
13.00 - 15.00: R-IT VS (Razvoj mobilne računalniških iger, Digitalno obogaten lov na zaklad)

Več o študentskih projektih, ki jih izvajamo že 10 leto na https://cs.feri.um.si/za-studente/studentski-projekti/.

Vabljeni!