Obvestila

Konferenca StuCosRec '19

Datum objave: 3. junij 2019 | Datum poteka: 10. oktober 2019

Obvestilo je poteklo!

Letos organiziramo že 6. Študentsko znanstveno konferenco na prodročju računalništva in informatike. Konferenca bo potekala v sklopu multikonference Informacijska družba (IS'19), dne 10. oktobra, na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru. Vabimo vas, da se konference aktivno udeležite s pripravo znanstvenih prispevkov. Sprejete prispevke bomo objavili v zborniku strokovne konference v elektronski obliki (CD). Več o konferenci in o pripravi prispevkov najdete na spletni strani https://stucosrec.feri.um.si.