Obvestila

NOVO VODSTVO INŠTITUTA ZA RAČUNALNIŠTVO

Datum objave: 1. oktober 2019 | Datum poteka: 31. oktober 2019

Obvestilo je poteklo!

Za obdobje 2019 - 2023 je vodenje Inštituta za računalništvo prevzel red. prof. dr. Aleš Holobar, njegov namestnik je doc. dr. Matej Črepinšek. Dosedanji predstojnik inštituta, red. prof. dr. Marjan Mernik se zahvaljuje vsem članom Inštituta za računalništvo za njihov ogromen prispevek pri razvoju inštituta v letih 2015 – 2019. Vodenje inštituta mu je bilo v veliko veselje. Red. prof. dr. Marjan Mernik je prevzel naloge prodekana za mednarodno sodelovanje in razvoj kakovosti.