Obvestila

RAZGOVOR S PREDSTAVNIKI LETNIKOV

Datum objave: 13. februar 2019 | Datum poteka: 1. marec 2019

Obvestilo je poteklo!

V ponedeljek 25. 2. 2019 bomo opravili razgovore s predstavniki študentov vseh letnikov študijskih programov Računalništvo in infomacijske tehnologie (VS, UNI, MAG) z namenom pridobitve povratnih informacij s strani študentov o izvedbi pedagoškega procesa. Vaše pripombe in pohvale posredujte predstavnikom letnika.