Obvestila

RAZGOVOR S PREDSTAVNIKI LETNIKOV

Datum objave: 19. september 2019 | Datum poteka: 30. september 2019

Obvestilo je poteklo!

Predstojnik inštituta bo v sredo 25. 9. 2019 opravil razgovore s predstavniki študentov vseh letnikov študijskih programov R-IT (VS, UNI, MAG) z namenom pridobitve povratnih informacij s strani študentov o izvedbi pedagoškega procesa. Vaše pripombe in pohvale posredujte predstavnikom letnika.