Obvestila

Webinar "Optimiranje tras predorov z evolucijskimi algoritmi"

Datum objave: 7. december 2020 | Datum poteka: 11. december 2020

Obvestilo je poteklo!

Na Inštitutu za računalništvo v sklopu predavanj zunanjih strokovnjakov v četrtek 10. 12. 2020 ob 8h pri predmetu Uvod v evolucijske algoritme, 3. letnik R-IT VS, organiziramo Webinar dr. Tee Tušar iz Instituta Jožef Stefan "Optimiranje tras predorov z evolucijskimi algoritmi", ki bo potekal preko MS Teams. Pridružite se nam lahko s klikom na povezavo https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5a4c9f4ff5dd48eeac0bab3b63be1e36%40thread.tacv2/1607163419274?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%2207994583-2986-4fb0-8db7-358a8d1d0c43%22%7d