Pingvinček (junij 2016)

Linux je danes najbolj znan odprtokodni operacijski sistem distribuiran pod licenco GNU. Poznamo ga predvsem po njegovi maskoti pingvin, po kateri je pričujoča delavnica dobila svoje ime. Zaradi svoje odprtokodnosti ga najdemo na različnih platformah (npr. i386, MIPS, x86-64, SPARC, ARM, RISC, idr.) in na različnih tipih naprav, tj. od najmanjših naprav, telefonov, omrežnih naprav, delovnih postaj in strežnikov, do grozdov super-računalnikov. Tako pokriva domala že vsa področja človekove dejavnosti, saj je prisoten v telekomunikacijah, vgrajenih sistemih, satelitih, medicini, vojski, računalniški grafiki, ipd. Čeprav je plod hekerskega mojstra Linusa Torwalda, pa so se za njegov produkt zelo zgodaj začela zanimati podjetja, kot so IBM in Oracle, ki so prepoznale njegovo moč obvladovanja različnih platform in njegovo odprtost. Z razvojem spletnega omrežja leta 1990 je razvoj Linuxa dobil dodatni zagon. Linux in odprta koda sta korenito spremenila poslovni svet. Podjetja, kot so Google in Amazon, na osnovi Linuxa gradijo mogočne strežniške farme, ki predstavljajo infrastrukturo računalništva v oblakih.

Na delavnici se bomo osredotočili na možnosti uporabe operacijskega sistema Linux v praksi. Pri tem bomo najprej spoznali njegove značilnosti s stališča sistemskega administratorja. S stališča uporabnika bomo obdelali uporabo Linuxa kot delovne postaje, pri čemer bomo preizkusili uporabo pisarniških paketov. Nato bomo spoznali nekaj možnosti uporabe Linuxa v spletu, saj je ta že v osnovi načrtovan tako, da omogoča vse prednosti svetovnega spleta. Spoznali bomo tudi različna orodja, ki jih ta operacijski sistem nudi uporabniku. Delavnico bomo zaključili z razvojem osnovnih aplikacijskih in sistemskih programov v jeziku Python.

Vsebina delavnice po dnevih je naslednja:
1. dan: Osnove operacijskega sistema Linux.
2. dan: Pisarniški paketi na Linuxu.
3. dan: Linux in splet.
4. dan: Orodja Linux.
5. dan: Linux in programiranje v Pythonu.

Delavnico bomo izvedli v računalniški učilnici, kjer imamo računalnike z nameščenim operacijskim sistemom Linux. V kolikor želi udeleženec delati na svojem prenosniku, mora imeti naložen operacijski sistem Linux. V primeru, da želite delati z operacijskim sistemom Windows, lahko pomagamo tako, da skupaj ustvarimo navidezni računalnik z orodjem VirtualBox, na katerega namestimo operacijski sistem Linux.

Termin: 27. 6. - 1. 7. 2016
Ciljna skupina: 1. - 4. razred srednjih šol
Čas izvedbe delavnice: od 9. do 14. ure
Predznanje: ni potrebno
Prostor: F-103
Udeležencev na delavnici: 20
Informacije o delavnici: Iztok Fister (iztok.fister@um.si)

Prijava na delavnico več ni možna.