Programiranje v bločnih in tekstovnih jezikih za OŠ

IZVAJALEC:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za Računalništvo, Koroška cesta 46, 2000 Maribor.

Kontakt: Mario Casar, e-pošta: mario.casar1@um.sihttps://cs.feri.um.si/

CILJI:
Cilj počitniške šole je učenke in učence naučiti osnovnih veščin programiranja in jih pripraviti na samostojno učenje v prihodnosti. Spoznali bomo temeljne konstrukte kot so spremenljivke, vejitve in zanke. Naučili se bomo uporabljati tako bločne kot tekstovne jezike. Učenci bodo po koncu sposobni samostojno izdelati programe. Predznanje programiranja ni potrebno, zaželena je le velika mera radovednosti.

VSEBINA:
Pričeli bomo s preprostim računanjem, nato pa nadaljevali pot proti kompleksnejšim programom. Najprej se bomo učili z uporabo bločnih jezikov, ki omogočajo intuitiven in zabaven način programiranja s pomočjo zlaganja blokov. Kasneje pa bomo prešli na tekstovno programiranje, ki predstavlja osnovo za prehod na industrijske jezike. Počitniška šola se bo izvajala z uporabo orodja Poliglot, ki podpira programiranje v tako bločni kot tekstovni notaciji in na ta način omogoča kar se da enostaven prehod med njima.  

Za udeležbo na počitniški šoli ni potrebnega predznanja, saj je zasnovana tako, da vso potrebno znanje udeleženci pridobijo v okviru počitniške šole. Prijava in podrobnejše informacije bodo na voljo na  https://cs.feri.um.si/poletna-sola/

NAČIN IZVAJANJA:
Počitniška šola bo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru potekala v času med ponedeljkom, 24. 8. 2020 in sredo, 26. 8. 2020, in sicer od 9:00 do 14:00.

OMEJITVE VELIKOSTI SKUPIN:
Počitniška šola sprejme v povprečju 15 učencev.

POTREBNI PRIPOMOČKI:
Za opremo in potreben material bomo poskrbeli na fakulteti.

CENA:
Počitniška šola je za učenke in učence BREZPLAČNA.

REFERENCE:
UM FERI z več kot 200 registriranimi raziskovalci in tehniki študentom zagotavlja znanje na podlagi mednarodno priznanega znanstveno-raziskovalnega dela, s čimer jim omogoča uspešno integracijo v bodoče delovno okolje v Sloveniji in/ali v tujini. Raziskovalne dejavnosti potekajo v osmih inštitutih s 26 laboratoriji. V teh institucijah delujemo na področju elektrotehnike, računalništva, informacijske tehnologije, komunikacij, medijev, telekomunikacij in mehatronike. Inštitut za Računalništvo sodi med večje inštitute na UM FERI in skrbi za izvedbo mednarodno  priznanih študijskih programov Računalništvo in informacijske tehnologije. Sodelavci inštituta so raziskovalno aktivni na področjih razvoja umetne inteligence, algoritmov, spletnih tehnologij, programskih jezikov, računalniških arhitektur,  računalniške geometrije, geografskih informacijskih sistemov, analize masovnih podatkov, in razpoznavanja vzorcev v signalih in slikah. Inštitut intenzivno sodeluje z gospodarstvom in ustvarja nove rešitve in znanje na področju računalništva. V času poletnih počitnic tradicionalno izvaja poletne šole računalništva.