Programiranje za dekleta

IZVAJALEC:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za Računalništvo, Koroška cesta 46, 2000 Maribor.

Kontakt: Grega Žlahtič,  grega.zlahtic1@um.sihttps://cs.feri.um.si/

CILJI:
Današnji dijaki so generacija, ki odrašča v svetu z umetno inteligenco. Toda mnogi se tega ne zavedajo, zato je cilj počitniške šole seznaniti dijakinje s tehnologijami in principi umetne inteligence, ki se vedno več uporablja na različnih področjih, od preprostega mobilnega telefona do diagnosticiranja bolezni in zagotavlja visoko zmogljivo in natančno sistemsko delo. Na sproščen in zabaven način želimo na praktičnih primerih naučiti učenke, kaj je umetna inteligenca, kje jo je mogoče uporabiti in kje ne in kako jo lahko uporabimo. Pod mentorstvom strokovnjakinj in s samostojnim delom bodo ob koncu poletne šole dijakinje pridobile odgovore na zastavljena vprašanja ter se hkrati naučile veščin programiranja in preproste uporabe umetne inteligence.

VSEBINA:
Vsebina počitniške šole je organizirana v dva sklopa: spoznavanje s programskih jezikom Python in uporaba umetne inteligence na praktičnem primeru izgradnje računalniške aplikacije. V prvem delu se bodo dijakinje seznanile z osnovami programiranja in razlago, kako se računalnik nauči prepoznavanja obraza in še nekaterih enostavnih primerov uporabe umetne inteligence. Drugi sklop bo zajemal uporabo pridobljenega znanja za razvoj aplikacije, ki bo omogočala prepoznavo obrazov in nekaterih dodatnih možnosti (npr. spreminjanje obraza v risani izgled, dodajanje ikon ipd.).

Za udeležbo na počitniški šoli ni potrebnega predznanja, saj je zasnovana tako, da vso potrebno znanje udeleženke pridobijo v okviru počitniške šole. Prijava in podrobnejše informacije bodo na voljo na  https://cs.feri.um.si/poletna-sola/

NAČIN IZVAJANJA:
Počitniška šola bo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru potekala v času med ponedeljkom, 24. 8. 2020 in sredo, 26. 8. 2020, in sicer od 9:00 do 14:00.

OMEJITVE VELIKOSTI SKUPIN:
Počitniška šola sprejme v povprečju 15 dijakinj.

POTREBNI PRIPOMOČKI:
Za opremo in potreben material bomo poskrbeli na fakulteti.

CENA:
Počitniška šola je za dijakinje BREZPLAČNA.

REFERENCE:
UM FERI z več kot 200 registriranimi raziskovalci in tehniki študentom zagotavlja znanje na podlagi mednarodno priznanega znanstveno-raziskovalnega dela, s čimer jim omogoča uspešno integracijo v bodoče delovno okolje v Sloveniji in/ali v tujini. Raziskovalne dejavnosti potekajo v osmih inštitutih s 26 laboratoriji. V teh institucijah delujemo na področju elektrotehnike, računalništva, informacijske tehnologije, komunikacij, medijev, telekomunikacij in mehatronike. Inštitut za Računalništvo sodi med večje inštitute na UM FERI in skrbi za izvedbo mednarodno  priznanih študijskih programov Računalništvo in informacijske tehnologije. Sodelavci inštituta so raziskovalno aktivni na področjih razvoja umetne inteligence, algoritmov, spletnih tehnologij, programskih jezikov, računalniških arhitektur,  računalniške geometrije, geografskih informacijskih sistemov, analize masovnih podatkov, in razpoznavanja vzorcev v signalih in slikah. Inštitut intenzivno sodeluje z gospodarstvom in ustvarja nove rešitve in znanje na področju računalništva. V času poletnih počitnic tradicionalno izvaja poletne šole računalništva.