Razvoj interaktivne spletne aplikacije

IZVAJALEC:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za Računalništvo, Koroška cesta 46, 2000 Maribor.

Kontakt: Ivan Kovačič, e-pošta: ivan.kovacic@um.sihttps://cs.feri.um.si/

CILJI:
Cilj poletne počitniške šole je dijakinjam in dijakom predstaviti osnove spletnih tehnologij ter jih naučiti izdelave preproste spletne igre, namenjene več igralcem, ki jo bodo skupaj igrali preko spletnega brskalnika. Na počitniški šoli bodo dijakinje in dijaki pridobili osnovna znanja, ki so potrebna za izdelavo interaktivne spletne aplikacije.

VSEBINA:
Vsebina poletne počitniške šole je razdeljena v tri sklope. Prvi in drugi sklop bosta namenjena tehnologijam na odjemalcu, tretji sklop pa bo namenjen strežniškim  tehnologijam. V okviru prvega sklopa se bodo dijakinje in dijaki naučili kako izdelati spletno stran s pomočjo označevalnega jezika HTML ter kako jo oblikovati s pomočjo kaskadnih stilskih predlog CSS in ogrodja Bootstrap. Znotraj tega sklopa bodo razvili oblikovno zasnovo in spletno stran spletne igre. V drugem sklopu se bodo spoznavali z osnovami programiranja v jeziku JavaScript. V tem sklopu bodo pripravili vse potrebne interaktivne elemente za osnovno delovanje igre. V tretjem sklopu bodo pridobljeno znanje razširili z osnovami strežniških tehnologij. Uporabili bodo programski modul Express.js znotraj strežniškega paketa Node.js. S pomočjo strežniških tehnologij bodo izvedli komunikacijo med več igralci ter trajno hranjenje stanja igre.

Za udeležbo na počitniški šoli ni potrebnega predznanja, saj je zasnovana tako, da vso potrebno znanje udeleženci pridobijo v okviru počitniške šole. Prijava in podrobnejše informacije bodo na voljo na  https://cs.feri.um.si/poletna-sola/

NAČIN IZVAJANJA:
Počitniška šola bo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru potekala v času med ponedeljkom, 24. 8. 2020 in sredo, 26. 8. 2020, in sicer od 9:00 do 14:00.

OMEJITVE VELIKOSTI SKUPIN:
Počitniška šola sprejme v največ 15 dijakinj in dijakov.

POTREBNI PRIPOMOČKI:
Udeleženci lahko prinesejo svoje prenosne računalnike. V kolikor nimajo svojih prenosnih računalnikov, bomo za opremo poskrbeli na fakulteti.

CENA:
Počitniška šola je za dijakinje in dijake BREZPLAČNA.

REFERENCE:
UM FERI z več kot 200 registriranimi raziskovalci in tehniki študentom zagotavlja znanje na podlagi mednarodno priznanega znanstveno-raziskovalnega dela, s čimer jim omogoča uspešno integracijo v bodoče delovno okolje v Sloveniji in/ali v tujini. Raziskovalne dejavnosti potekajo v osmih inštitutih s 26 laboratoriji. V teh institucijah delujemo na področju elektrotehnike, računalništva, informacijske tehnologije, komunikacij, medijev, telekomunikacij in mehatronike. Inštitut za Računalništvo sodi med večje inštitute na UM FERI in skrbi za izvedbo mednarodno  priznanih študijskih programov Računalništvo in informacijske tehnologije. Sodelavci inštituta so raziskovalno aktivni na področjih razvoja umetne inteligence, algoritmov, spletnih tehnologij, programskih jezikov, računalniških arhitektur,  računalniške geometrije, geografskih informacijskih sistemov, analize masovnih podatkov, in razpoznavanja vzorcev v signalih in slikah. Inštitut intenzivno sodeluje z gospodarstvom in ustvarja nove rešitve in znanje na področju računalništva. V času poletnih počitnic tradicionalno izvaja poletne šole računalništva.