Z umetno inteligenco razpoznavamo slike

IZVAJALEC:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za Računalništvo, Koroška cesta 46, 2000 Maribor.

Kontakt: Matej Kramberger, e-pošta: matej.kramberger@um.sihttps://cs.feri.um.si/

CILJI:
Cilj počitniške šole je predstaviti sodobne postopke zajema slik in razpoznavanja objektov na njih. Dijakinje in dijaki srednjih šol bodo pod mentorstvom izkušenih mladih strokovnjakov spoznali osnovne koncepte in pojme na področju digitalne obdelave slik s pomočjo sodobnih algoritmov umetne inteligence, zlasti globokih nevronskih mrež. Spoznali bodo osnove nevromorfnih arhitektur, ki prinašajo revolucijo na področje računalništva in umetne inteligence in omogočajo izdelavo naprednih in inteligentnih komunikacijskih vmesnikov človek-stroj. Seznanili se bodo s postopki programiranja globokih nevronskih mrež in pridobili razumevanje osnovnih konceptov razpoznavanja vzorcev s pomočjo računalnikih algoritmov.  

VSEBINA:
V
sebina počitniške šole je organizirana v dva sklopa. V prvem bodo dijakinje in dijaki spoznali osnove računalniške obdelave signalov in slik in se seznanili s postopki njihovega zajema in predobdelave. V drugem sklopu bodo spoznali osnovne koncepte umetne inteligence in globokih nevronskih mrež in sprogramirali oziroma naučili svojo lastno globoko nevronsko mrežo, ki bo razpoznavala in klasificirala različne objekte v digitalnih slikah. Pridobljena znanja bodo povezali in vgradili v lastno računalniško aplikacijo, ki bo znala razpoznati vsebino digitalnih slik. 

Za udeležbo počitniške poletne šole posebno predznanje ni potrebno, je pa njena vsebina namenjena dijakinjam in dijakom srednjih šol. Prijava in podrobnejše informacije bodo na voljo na spletnem naslovu https://cs.feri.um.si/poletna-sola/

NAČIN IZVAJANJA:
Počitniška šola bo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru potekala v času med ponedeljkom, 24. 8. 2020 in sredo, 26. 8. 2020, in sicer od 9:00 do 14:00.

OMEJITVE VELIKOSTI SKUPIN:
Počitniška šola sprejme v povprečju 15 dijakinj in dijakov.

POTREBNI PRIPOMOČKI:
Za opremo in potreben material bomo poskrbeli na fakulteti.

CENA:
Počitniška šola je za dijakinje in dijake BREZPLAČNA.

REFERENCE:
UM FERI z več kot 200 registriranimi raziskovalci in tehniki študentom zagotavlja znanje na podlagi mednarodno priznanega znanstveno-raziskovalnega dela, s čimer jim omogoča uspešno integracijo v bodoče delovno okolje v Sloveniji in/ali v tujini. Raziskovalne dejavnosti potekajo v osmih inštitutih s 26 laboratoriji. V teh institucijah delujemo na področju elektrotehnike, računalništva, informacijske tehnologije, komunikacij, medijev, telekomunikacij in mehatronike. Inštitut za Računalništvo sodi med večje inštitute na UM FERI in skrbi za izvedbo mednarodno  priznanih študijskih programov Računalništvo in informacijske tehnologije. Sodelavci inštituta so raziskovalno aktivni na področjih razvoja umetne inteligence, algoritmov, spletnih tehnologij, programskih jezikov, računalniških arhitektur,  računalniške geometrije, geografskih informacijskih sistemov, analize masovnih podatkov, in razpoznavanja vzorcev v signalih in slikah. Inštitut intenzivno sodeluje z gospodarstvom in ustvarja nove rešitve in znanje na področju računalništva. V času poletnih počitnic tradicionalno izvaja poletne šole računalništva.