Zakaj Linux v računalništvu?

IZVAJALEC:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za Računalništvo, Koroška cesta 46, 2000 Maribor.

Kontakt:  Borko Bošković, e-pošta: borko.boskovic@um.sihttps://cs.feri.um.si/

CILJI:
Cilj poletne počitniške šole je dijakom in dijakinjam predstaviti operacijski sistem Linux ter seznaniti dijake in dijakinje z njegovo uporabo v vsakodnevnem življenju. Zaradi odprtosti, ki jo ponuja licenca GNU, je operacijski sistem Linux doživel veliko prepoznavnost v računalništvu in je poznan ne samo preko imena GNU/Linux, ampak tudi preko imen kot so Mint Linux, Ubuntu, Manjaro in Arch.

VSEBINA:
Vsebina poletne počitniške šole je deljena v tri sklope. Prvi sklop je namenjen nameščanju in spoznavanju operacijskega sistema Linux, kjer si bodo dijaki in dijakinje izbrali distribucijo operacijskega sistema Linux, ga namestili in pričeli uporabljati. Drugi sklop je namenjen spoznavanju osnovnih in naprednih orodij, ki jih nudi operacijski sistem Linux pri vsakodnevnih opravilih. V tretjem sklopu bodo dijaki in dijakinje spoznali uporabo operacijskega sistema Linux za razvoj programov za robote.  

Za udeležbo na počitniški šoli ni potrebnega predznanja, saj je zasnovana tako, da vso potrebno znanje udeleženci pridobijo v okviru počitniške šole. Prijava in podrobnejše informacije bodo na voljo na  https://cs.feri.um.si/poletna-sola/

NAČIN IZVAJANJA:
Počitniška šola bo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru potekala v času med ponedeljkom, 24. 8. 2020 in sredo, 26. 8. 2020, in sicer od 9:00 do 14:00.

OMEJITVE VELIKOSTI SKUPIN:
Počitniška šola sprejme v največ 15 dijakov.

POTREBNI PRIPOMOČKI:
Za opremo in potreben material bomo poskrbeli na fakulteti.

CENA:
Poletna počitniška šola je za dijake in dijakinje BREZPLAČNA, saj je vsa uporabljena programska oprema izdana pod odprtokodno licenco GNU.

REFERENCE:
UM FERI z več kot 200 registriranimi raziskovalci in tehniki študentom zagotavlja znanje na podlagi mednarodno priznanega znanstveno-raziskovalnega dela, s čimer jim omogoča uspešno integracijo v bodoče delovno okolje v Sloveniji in/ali v tujini. Raziskovalne dejavnosti potekajo v osmih inštitutih s 26 laboratoriji. V teh institucijah delujemo na področju elektrotehnike, računalništva, informacijske tehnologije, komunikacij, medijev, telekomunikacij in mehatronike. Inštitut za Računalništvo sodi med večje inštitute na UM FERI in skrbi za izvedbo mednarodno  priznanih študijskih programov Računalništvo in informacijske tehnologije. Sodelavci inštituta so raziskovalno aktivni na področjih razvoja umetne inteligence, algoritmov, spletnih tehnologij, programskih jezikov, računalniških arhitektur,  računalniške geometrije, geografskih informacijskih sistemov, analize masovnih podatkov, in razpoznavanja vzorcev v signalih in slikah. Inštitut intenzivno sodeluje z gospodarstvom in ustvarja nove rešitve in znanje na področju računalništva. V času poletnih počitnic tradicionalno izvaja poletne šole računalništva.