Delavnice za srednješolce

Programiranje za dekleta

IZVAJALEC: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za Računalništvo, Koroška cesta 46, 2000 Maribor.

KONTAKT: Grega Žlahtič,  grega.zlahtic1@um.sihttps://cs.feri.um.si/

CILJI: Današnji dijaki so generacija, ki odrašča v svetu z umetno inteligenco. Toda mnogi se tega ne zavedajo, zato je cilj počitniške šole seznaniti dijakinje s tehnologijami in principi umetne inteligence, ki se vedno več uporablja na različnih področjih, od preprostega mobilnega telefona do diagnosticiranja bolezni in zagotavlja visoko zmogljivo in natančno sistemsko delo. Na sproščen in zabaven način želimo na praktičnih primerih naučiti učenke, kaj je umetna inteligenca, kje jo je mogoče uporabiti in kje ne in kako jo lahko uporabimo. Pod mentorstvom strokovnjakinj in s samostojnim delom bodo ob koncu poletne šole dijakinje pridobile odgovore na zastavljena vprašanja ter se hkrati naučile veščin programiranja in preproste uporabe umetne inteligence.

VSEBINA: Vsebina počitniške šole je organizirana v dva sklopa: spoznavanje s programskih jezikom Python in uporaba umetne inteligence na praktičnem primeru izgradnje računalniške aplikacije. V prvem delu se bodo dijakinje seznanile z osnovami programiranja in razlago, kako se računalnik nauči prepoznavanja obraza in še nekaterih enostavnih primerov uporabe umetne inteligence. Drugi sklop bo zajemal uporabo pridobljenega znanja za razvoj aplikacije, ki bo omogočala prepoznavo obrazov in nekaterih dodatnih možnosti (npr. spreminjanje obraza v risani izgled, dodajanje ikon ipd.).

Za udeležbo na počitniški šoli ni potrebnega predznanja, saj je zasnovana tako, da vso potrebno znanje udeleženke pridobijo v okviru počitniške šole. Prijava in podrobnejše informacije bodo na voljo na https://cs.feri.um.si/poletna-sola/poletna-sola-racunalnistva-2021/

NAČIN IZVAJANJA: Počitniška šola bo potekala na UM FERI v Mariboru (Koroška cesta 46) od srede, 25. 8. 2021, do vključno petka, 27. 8. 2021, med 9:00 in 14:00.

OMEJITVE VELIKOSTI SKUPIN: Počitniška šola sprejme v povprečju 15 dijakinj.

POTREBNI PRIPOMOČKI: Za opremo in potreben material bomo poskrbeli na fakulteti.

CENA: Počitniška šola je za dijakinje BREZPLAČNA.

PRIJAVA: Za prijavo izpolnite ta obrazec

Zakaj Linux v računalništvu?

IZVAJALEC: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za Računalništvo, Koroška cesta 46, 2000 Maribor.

KONTAKT:  Borko Bošković, e-pošta: borko.boskovic@um.si, https://cs.feri.um.si/

CILJI: Cilj poletne počitniške šole je dijakom in dijakinjam predstaviti operacijski sistem Linux ter seznaniti dijake in dijakinje z njegovo uporabo v vsakodnevnem življenju. Zaradi odprtosti, ki jo ponuja licenca GNU, je operacijski sistem Linux doživel veliko prepoznavnost v računalništvu in je poznan ne samo preko imena GNU/Linux, ampak tudi preko imen kot so Mint Linux, Ubuntu, Manjaro in Arch.

VSEBINA: Vsebina poletne počitniške šole je deljena v tri sklope. Prvi sklop je namenjen nameščanju in spoznavanju operacijskega sistema Linux, kjer si bodo dijaki in dijakinje izbrali distribucijo operacijskega sistema Linux, ga namestili in pričeli uporabljati. Drugi sklop je namenjen spoznavanju osnovnih in naprednih orodij, ki jih nudi operacijski sistem Linux pri vsakodnevnih opravilih. V tretjem sklopu bodo dijaki in dijakinje spoznali uporabo operacijskega sistema Linux za razvoj programov za robote. 

Za udeležbo na počitniški šoli ni potrebnega predznanja, saj je zasnovana tako, da vso potrebno znanje udeleženci pridobijo v okviru počitniške šole. Prijava in podrobnejše informacije bodo na voljo na https://cs.feri.um.si/poletna-sola/poletna-sola-racunalnistva-2021/

NAČIN IZVAJANJA: Počitniška šola bo potekala na UM FERI v Mariboru (Koroška cesta 46) od srede, 25. 8. 2021, do vključno petka, 27. 8. 2021, med 9:00 in 14:00.

OMEJITVE VELIKOSTI SKUPIN: Počitniška šola sprejme v največ 15 dijakinj in dijakov.

POTREBNI PRIPOMOČKI: Za opremo in potreben material bomo poskrbeli na fakulteti.

CENA: Poletna počitniška šola je za dijake in dijakinje BREZPLAČNA, saj je vsa uporabljena programska oprema izdana pod odprtokodno licenco GNU.

PRIJAVA: Za prijavo izpolnite ta obrazec

Razvoj interaktivne spletne aplikacije

IZVAJALEC: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za Računalništvo, Koroška cesta 46, 2000 Maribor.

KONTAKT: Ivan Kovačič, e-pošta: ivan.kovacic@um.sihttps://cs.feri.um.si/

CILJI: Cilj poletne počitniške šole je dijakinjam in dijakom predstaviti osnove spletnih tehnologij ter jih naučiti izdelave preproste spletne igre, namenjene več igralcem, ki jo bodo skupaj igrali preko spletnega brskalnika. Na počitniški šoli bodo dijakinje in dijaki pridobili osnovna znanja, ki so potrebna za izdelavo interaktivne spletne aplikacije.

VSEBINA: Vsebina poletne počitniške šole je razdeljena v tri sklope. Prvi in drugi sklop bosta namenjena tehnologijam na odjemalcu, tretji sklop pa bo namenjen strežniškim  tehnologijam. V okviru prvega sklopa se bodo dijakinje in dijaki naučili kako izdelati spletno stran s pomočjo označevalnega jezika HTML ter kako jo oblikovati s pomočjo kaskadnih stilskih predlog CSS in ogrodja Bootstrap. Znotraj tega sklopa bodo razvili oblikovno zasnovo in spletno stran spletne igre. V drugem sklopu se bodo spoznavali z osnovami programiranja v jeziku JavaScript. V tem sklopu bodo pripravili vse potrebne interaktivne elemente za osnovno delovanje igre. V tretjem sklopu bodo pridobljeno znanje razširili z osnovami strežniških tehnologij. Uporabili bodo programski modul Express.js znotraj strežniškega paketa Node.js. S pomočjo strežniških tehnologij bodo izvedli komunikacijo med več igralci ter trajno hranjenje stanja igre.

Za udeležbo na počitniški šoli ni potrebnega predznanja, saj je zasnovana tako, da vso potrebno znanje udeleženci pridobijo v okviru počitniške šole. Prijava in podrobnejše informacije bodo na voljo na https://cs.feri.um.si/poletna-sola/poletna-sola-racunalnistva-2021/

NAČIN IZVAJANJA: Počitniška šola bo potekala na UM FERI v Mariboru (Koroška cesta 46) od srede, 25. 8. 2021, do vključno petka, 27. 8. 2021, med 9:00 in 14:00.

OMEJITVE VELIKOSTI SKUPIN: Počitniška šola sprejme v največ 15 dijakinj in dijakov.

POTREBNI PRIPOMOČKI: Udeleženci lahko prinesejo svoje prenosne računalnike. V kolikor nimajo svojih prenosnih računalnikov, bomo za opremo poskrbeli na fakulteti.

CENA: Počitniška šola je za dijakinje in dijake BREZPLAČNA.

PRIJAVA: Za prijavo izpolnite ta obrazec

Z umetno inteligenco razpoznavamo slike

IZVAJALEC: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za Računalništvo, Koroška cesta 46, 2000 Maribor.

KONTAKT: Matej Kramberger, e-pošta: matej.kramberger@um.si, https://cs.feri.um.si/

CILJI: Cilj počitniške šole je predstaviti sodobne postopke zajema slik in razpoznavanja objektov na njih. Dijakinje in dijaki srednjih šol bodo pod mentorstvom izkušenih mladih strokovnjakov spoznali osnovne koncepte in pojme na področju digitalne obdelave slik s pomočjo sodobnih algoritmov umetne inteligence, zlasti globokih nevronskih mrež. Spoznali bodo osnove nevromorfnih arhitektur, ki prinašajo revolucijo na področje računalništva in umetne inteligence in omogočajo izdelavo naprednih in inteligentnih komunikacijskih vmesnikov človek-stroj. Seznanili se bodo s postopki programiranja globokih nevronskih mrež in pridobili razumevanje osnovnih konceptov razpoznavanja vzorcev s pomočjo računalnikih algoritmov.  

VSEBINA: Vsebina počitniške šole je organizirana v dva sklopa. V prvem bodo dijakinje in dijaki spoznali osnove računalniške obdelave signalov in slik in se seznanili s postopki njihovega zajema in predobdelave. V drugem sklopu bodo spoznali osnovne koncepte umetne inteligence in globokih nevronskih mrež in sprogramirali oziroma naučili svojo lastno globoko nevronsko mrežo, ki bo razpoznavala in klasificirala različne objekte v digitalnih slikah. Pridobljena znanja bodo povezali in vgradili v lastno računalniško aplikacijo, ki bo znala razpoznati vsebino digitalnih slik. 

Za udeležbo počitniške poletne šole posebno predznanje ni potrebno, je pa njena vsebina namenjena dijakinjam in dijakom srednjih šol. Prijava in podrobnejše informacije bodo na voljo na spletnem naslovu https://cs.feri.um.si/poletna-sola/poletna-sola-racunalnistva-2021/

NAČIN IZVAJANJA: Počitniška šola bo potekala na UM FERI v Mariboru (Koroška cesta 46) od srede, 25. 8. 2021, do vključno petka, 27. 8. 2021, med 9:00 in 14:00.

OMEJITVE VELIKOSTI SKUPIN: Počitniška šola sprejme v povprečju 15 dijakinj in dijakov.

POTREBNI PRIPOMOČKI: Za opremo in potreben material bomo poskrbeli na fakulteti.

CENA: Počitniška šola je za dijakinje in dijake BREZPLAČNA.

PRIJAVA: Za prijavo izpolnite ta obrazec