Zakaj Linux v računalništvu?

IZVAJALEC: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za Računalništvo, Koroška cesta 46, 2000 Maribor.

KONTAKT:  Borko Bošković, e-pošta: borko.boskovic@um.si, https://cs.feri.um.si/

CILJI: Cilj poletne počitniške šole je dijakom in dijakinjam predstaviti operacijski sistem Linux ter seznaniti dijake in dijakinje z njegovo uporabo v vsakodnevnem življenju. Zaradi odprtosti, ki jo ponuja licenca GNU, je operacijski sistem Linux doživel veliko prepoznavnost v računalništvu in je poznan ne samo preko imena GNU/Linux, ampak tudi preko imen kot so Mint Linux, Ubuntu, Manjaro in Arch.

VSEBINA: Vsebina poletne počitniške šole je deljena v tri sklope. Prvi sklop je namenjen nameščanju in spoznavanju operacijskega sistema Linux, kjer si bodo dijaki in dijakinje izbrali distribucijo operacijskega sistema Linux, ga namestili in pričeli uporabljati. Drugi sklop je namenjen spoznavanju osnovnih in naprednih orodij, ki jih nudi operacijski sistem Linux pri vsakodnevnih opravilih. V tretjem sklopu bodo dijaki in dijakinje spoznali uporabo operacijskega sistema Linux za razvoj programov za robote. 

Za udeležbo na počitniški šoli ni potrebnega predznanja, saj je zasnovana tako, da vso potrebno znanje udeleženci pridobijo v okviru počitniške šole. Prijava in podrobnejše informacije bodo na voljo na https://cs.feri.um.si/poletna-sola/poletna-sola-racunalnistva-2021/

NAČIN IZVAJANJA: Počitniška šola bo potekala na UM FERI v Mariboru (Koroška cesta 46) od srede, 25. 8. 2021, do vključno petka, 27. 8. 2021, med 9:00 in 14:00.

OMEJITVE VELIKOSTI SKUPIN: Počitniška šola sprejme v največ 15 dijakinj in dijakov.

POTREBNI PRIPOMOČKI: Za opremo in potreben material bomo poskrbeli na fakulteti.

CENA: Poletna počitniška šola je za dijake in dijakinje BREZPLAČNA, saj je vsa uporabljena programska oprema izdana pod odprtokodno licenco GNU.

PRIJAVA: Za prijavo izpolnite ta obrazec