Raziskovalno delo

Raziskovalno delo poteka na naslednjih področjih: računalniška grafika, obdelava signalov in slik, računalniški vid, razpoznavanje vzorcev, umetna inteligenca, računska inteligenca, inteligentni sistemi, računalniški jeziki, zdravstvena informatika, nemoteče nadziranje zdravja, bibliometrika, teorija sistemov, razvoj programske opreme, porazdeljeno in heterogeno procesiranje, tekstovno in podatkovno rudarjenje, digitalne knjižnice.