2011/2012

Predstavitev študentskih projektov, ki se začnejo izvajati v šolskem letu 2011/12:

Projekti: